Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Troms og Finnmark fylke

Nybygg og oppussing av sentrumsskole i Straumen, Sørreisa kommune
En fløy skal bygges ut, eksisterende bygg skall rehabiliteras.
Rehabilitering av skole i Lebesby kommune
Arealer BRA (ca): Adm.bygg 430 kvm, Vestibyle 45 kvm og hovedbygg inkl. SFO: 2700 kvm.
Nybygg av hangar på Høybuktmoen i Kirkenes
Eksiterende hangar skal rives. Bygging av ny hangar. Ny hangar med innredning og grunn og betongarbeider.
Ombygg og rehabilitering av kontor m.m på Setermoen i Bardu
Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs enheter skal samlokaliseres på Setertun. Ombygging og rehabilitering deler av Setertun samt rehabilitering av taket på hele bygningen.
Tilbygg til eksisterende arkiv i Porsanger
For å møte forskriftsmessige krav samt å tilrettelegge for framtidige behov er det nødvendig med større og mer tilrettelaget arealer for arkivdepot og for håndtering og formidling. Dette i tillegg til arealene til arkivdepot og tilhørende rom som IKA har i dag. Prosjektet omfatter tilbygg på ca. 1165m2 og ombygging på ca. 55m2. En stor delleveranse i prosjektet er utstyr og inventar til arkivdepotet.
Til- og ombygg av sykehjem i Bardu kommune
Sykehjemmet skal få en ny fløy med åtte beboerrom. Denne vil få en grunnflate på ca. 566 m2. I tillegg skal eksisterende beboerfløyer få nye fellesstuer med kjøkken. Totalt fotavtrykk på sykehjemmet etter ferdigstillelse vil bli 2644 m2. Ved adkomsten oppføres det en ny carport med plass til 8 bilplasser samt avfallsdunker. Det skal også gjøres en oppgradering av hageanlegget med sansehage mellom fløyene, samt grøntanlegg rundt de nye omsorgsboligene.
Ombygging og utvidelse av helikopterterminal i Hammerfest
En forlengelse av dagens terminalbygg ved tilbygg mot helikopteroppstillingsplasser i vestlig retning. Ca. 200 m² BTA med konstruktivt nybygg ett plan, ombygging eksisterende samt noe utvidelse i eksisterende hangar totalt ca. 600 m2.
Tilbygg av resurssenter ved ungdomsskole i Seljestad
Etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter.
Rehabilitering av barnehage i Hamnvik
Utredes sammen med Ånstad barnehage.
Til- og ombygg av sonekontor ved sykehjem i Bardu kommune
Rivingsarbeider. Ombygging fra dagens 2 kontorer til 3 kontorer, 3 møterom og et te-kjøkken. Dette innebærer at svalgang gjøres om til kontorareal, samt utvides. Ny utvendig vegg, inkludert utvidelse av u-isolert tak og ombygging av tak over kontorarealet og veranda i 2.etg. Nytt balansert ventilasjonssystem. Oppdatering av el-installasjoner. Nytt/oppdatert lysanlegg.
Ombygg til sykehjemsplasser i Fjelldal, Tjeldsund
Ombygg av 2 omsorgsboliger til 4 sykehjemsplasser.
Ombygg av burgerbar/restaurant i Bardu kommune
Ombygging av kantine til burgerbar. Arbeidene vil i all hovedsak omfatte utbedringer på eksisterende vegger for å oppgradere dem til å stå høyere brannkrav enn det de gjør idag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: