Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo

Utbygging av Oslo Spektrum i Oslo sentrum
Kongressenter: ca 16 400 m2 BTA, kontor: ca 16 600 m2 BTA i 27 etasjer.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere. Tilbygget på 4. etasjer er 18.000m2.
Påbygg av kontor og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 42/127, 42/166, 42/200, 42/214, samt del av 42/206, 42/1 og 44/202. Det planlegges påbygg på 1-8 etasjer.
Modernisering av kontor mm i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Totalentreprisekostnad; 695 mill. kr. Innvendig riving av bygget er gjennomført i en egen entreprise som Skanska ikke har ansvar for. Branngardiner; Haby Norske Sjalusier AS, Tor Hjørnegård. Legging av sedummatter på tak: Viral Vekst AS, Jostein Sundby. Montering av håndløpere i trapper/gulvstående håndløpere på ramper; EMV Construction as, Malin Fagerli.
Totalrehabilitering og på/tilbygg av kontor mm ved Stortorvet, Oslo
Stortorvet 7, Nedre Slottsgate 12, Grensen 2 og 4. BREEAM-certifierad ”Very Good”. RIIT: Rejlers Norge AS, Anders Jensen Jåma.
Riving og ombygging av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 3
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Oppgradering av kollektivknutepunkt og stasjoner i Bryn
Gnr/bnr: 137/1 m.fl. Østensjøveien fra Tvetenveien til Jernbaneveien. Nils Hansens vei fra Østensjøveien til Ring 3/E6. Brynsengveien. Ca. 180 daa.
Om- og tilbygg av kontor ved Urtekvartalet i Gamle Oslo, trinn 1
Norbygata 12 og Urtegata 9. Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning AS. Solavskjerming: Vental AS. Fasadevasksystem: NorAcon AS. Riggarbeider: Proff4bygg. Byggheis: Kranor AS. Takkupler/Røykluker: Bramo AS, Rune Jakobsen. FDV: Curotech AS, vo@curotech.no. Lås og beslag: Assa Abloy Opening Solutions Norway AS. Prosjektleder: Gunnar Halnes. Trykktesting: Omega Akerholdt AS, Joachim Hellstrøm.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Stripping og gjenoppbygging av kontor i Oslo sentrum
BREEAM NOR Very Good og får energiklasse A.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever.
Rehabilitering av eksisterende bygg i forbindelse med utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Tilbygg av forretning og påbygg av helsehus i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse av forretning i 3 etasjer og påbygg av helsehus i 4 etasjer.
Ombygging- og påbygg av kontor/undervisningslokale i bydel St. Hanshaugen, Oslo
«Breeam NOR Very Good» som minimum i byggefasen og «Breeam In Use Excellent» som en standard for bygget i bruk. Lås og beslag; Låssenteret AS.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Utvidelse av kontor på Bryn i bydel Gamle Oslo
Felles parkeringskjeller (1930 m2) med nybygget på Tvetenveien 8, Inka Entreprenør AS har fått jobben med parkeringskjeller.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller.
Påbygg av kontor-og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 42/127, 200. Påbygg av en etasje på bygg D (1844 m2) og to etasje på bygg F (962 m2).
Om- og tilbygg av kontor mm ved Urtekvartalet i bydel Gamle Oslo
Drivhuset. Bream Very good-sertifisering.
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Påbygg av kontor og lett industri i Oslo
Grunneier Jan Christensen.
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Ombygging av hotell i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/306, 207/323, 207/323, 207/323.
Utvidelse-og oppgradering av Sandaker senter i bydel Sagene, Oslo
Nytt inngangsparti. Utvidelse med parsellhager og takterrasse.
Ombygg av helsehus mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Ombygging av eksisterende barnehage og skole i bydel Sagene, Oslo, fase 1
Sandakerveien 24D med flere. Gnr/Bnr: 221/145, 221/146 og 221/143.
Fasadeendring og innvendig ombygging av hotell i bydel Vestre Aker, Oslo
Fasadeendringen er i bygg 3, resepsjons- og adkomstbygget. Innvendige ombyggingsarbeider er i bygg 1, 2, 3 og 8. 29 nye rom. Berørte arealer i de ulike byggene er: Bygg 1: 238 m2 , Bygg 2: 315 m2, Bygg 3: 1063 m2, Bygg 8: 95 m2.
Utvidelse og ombygging av treningssenter i Stovner Senter, Oslo
Totalt 2200 m2 i 3 etasjer med ombygging og utvidelse.
Rehabilitering av brannstasjon i bydel Stovner, Oslo
Oppføring av midlertidig brakkerigg og vogntelt som skal romme virksomheten mens arbeidene pågår. Det antas at disse må stå i 9 måneder. Monteres solcellepaneler på tak.
Totalrehabilitering-og utvidelse av barnehage i bydel Frogner, Oslo
BREEAM-NOR Good. Rehabilitering av bygg A, B og C. Et tilbygg til bygg B i to plan. Nybygg bygg D.
Rehabilitering/oppgradering av barnehage i Gamle Oslo
6 avdelninger. Gnr/nr 232/443-444.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Ombygging av dagligvarebutikk og apotek i bydel Alna, Oslo
I forbindelse med leieavtale er det ønskelig for bruksendring fra industri til dagligvarebutikk og apotek.
Rehabilitering av Rød, Gul og Grønnstua ved Bredtvet kompetansesenter i bydel Bjerke, Oslo
Formålet med tiltaket er å tilrettelegge for elever med diagnoser innenfor autismespekteret.
Oppgradering av garasjeanlegg ved borettslag i bydel gamle Oslo
1-2 etasjer under bakken. Smedgata 32/34, Enerhauggata 1 og Enerhauggata 7. Betongrehabilitering, herunder også realkalisering og kloriduttrekk. Ny membran på betongdekker og overdekte betongdekker med takhager. Oppgradering av elektrisk anlegg, inkl. montering av elbillading. Delvis oppgradering av VVS-anlegg. Utskifting av garasjeporter og dører. Oppgradering av brannsikkerhet, inkl. fornyelse av sprinkleranlegg. Drenering rundt deler av garasjeanleggene. Montering av nettingboder, ny inndeling av parkeringsplasser, etc. Etablering av brannvarslingsanlegg i fellesarealer i boligblokkene. Overflatebehandling av vegger, tak og gulv i garasjene.
Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i idrettshall i bydel Ullern
Rehabilitering av hoved ventilasjonsanlegg og nødstrømsaggregat i Klemetsrud idrettshall for å innfri kravene som gjelder for offentlige tilfluktsrom.
Bruksendring og ombygging av kontorlokaler i bydel Oslo sentrum
2-4 etasje. Gasslokeanlegg; JAMO-TEK AS, Jarle Johansen.
Påbygg alternativt til- og påbygg av kontorbygg på Ensjø i bydel Gamle Oslo
6-8 etasjer. Ca 2000 m2 fasade. Treelementer og fasadeplater. Utskifting av noe vinduer.
Ombygging av butikker ved Egertorget i bydel Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/15, 16, 326, 328, 329, 330. Øvre Slottsgate 23 A og 25, Karl Johans gate 23 B , Akersgata 26 og 28, Øvre Slottsgate 25, 27 og 30.
Ombygging til Familiens hus i bydel Frogner, Oslo
Kjeller: Åpen barnehage. Kontorplasser. 1. etasje: Kontor for familieteam fra barnevern. Kontor for leder av Familiens hus. Diverse kontor og samtalerom til bruk for gruppe- og individuell veiledning, samtaler med NAV, samtaler med Helsestasjon, barselgrupper. 2. etasje: Ungdomsklubb. Enkelt kjøkken/kjøkkenkrok. Mulighet for samtalerom. Loft: Sisterhood (jentegruppe). Kulturgruppe – trenger rom for aktiviteter (form og farge, snekring o.l.). Oppsøkende arbeid.
Etablering av nytt inngangsparti ved Skimuseet, Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Ønsker å bygge nytt inngangsparti og utvide det. I tillegg ønsker vi å rive deler av Kulbygget for å få utsyn fra Kollentorget.
Innvendig ombygging av kontorlokaler i bydel Ullern, Oslo
Riving er uført sommer 2020 av Norprodukter-Miljø AS, Ivar Andersen.
Bruksendring fra vaktmesterboliger til skole i bydel Bjerke, Oslo
Den ene leiligheten bygges om for Linderud skole og den andre for Bjerke videregående skole.
Innvendig ombygging fra kontor til sengerom ved Barneklinikken, Rikshospitalet i Oslo
Etablering av 4 sengerom inkl. bi-rom for fem døgnsengepost.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: