Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo fylke

Oslo (139)
Ny-og ombygg av /til hotell, boliger, kultur m.m ved Solli plass i bydel Frogner i Oslo
Prosjektet vil bestå av hotell med tilhørende villa på totalt 252 rom og suiter, barer og spisesteder og takrestaurant. Kvartalet vil også inneholde 80 leiligheter og en kulturscene som skal romme 700 personer. Interiørarkitekt: GRECODECO. Sommerrogaten 1-3. Gnr/bnr: 213/71, 414.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere. Tilbygget på 4. etasjer er 18.000m2.
Utvikling av Linderud senter i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 88/307, 88/300, 88/418. 3-12 etasjer.
Riving-og tilbygg av svømmehall og aktivitetshus i bydel Østensjø, Oslo
Samlokalisering av nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus. Stålbasseng leveres av HSB Austria GmbH ved Dr. Alois Dachs. Medregnet merverdiavgift har prosjektet en kostnadsramme på 682 millioner kroner. Solavskjerming: Vental - Hunter Douglas. Betongconsult – epoxy.
Rehabilitering -og utvidelse av ungdomsskole mm i bydel Vestre Aker, Oslo
En 9-parallell ungdomsskole med spesialavdeling, flerbrukshall, ny barnehage med 6 avdelinger og nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner.
Oppgradering av kollektivknutepunkt og stasjoner i Bryn
Gnr/bnr: 137/1 m.fl. Østensjøveien fra Tvetenveien til Jernbaneveien. Nils Hansens vei fra Østensjøveien til Ring 3/E6. Brynsengveien. Ca. 180 daa.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Utvidelse av videregående skole i bydel Bjerke, Oslo
Utvidelse med 200-300 stk elever.
Stripping og gjenoppbygging av kontor i Oslo sentrum
BREEAM NOR Very Good og får energiklasse A.
Rehabilitering av eksisterende bygg i forbindelse med utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Ombygg fra museum til skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet.
Tilbygg av forretning og påbygg av helsehus i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse av forretning i 3 etasjer og påbygg av helsehus i 4 etasjer.
Ombygging- og påbygg av kontor/undervisningslokale i bydel St. Hanshaugen, Oslo
«Breeam NOR Very Good» som minimum i byggefasen og «Breeam In Use Excellent» som en standard for bygget i bruk. Lås og beslag; Låssenteret AS.
Påbygg av forretning/servering mm i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av fortau (730 m2) samt å flytte kjøreveien mot sør, slik at den blir en direkte forlengelse av Rådhusgata.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Påbygg av kontor-og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 42/127, 200. Påbygg av en etasje på bygg D (1844 m2) og to etasje på bygg F (962 m2).
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Ombygging av hotell i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/306, 207/323, 207/323, 207/323.
Tilbygg/påbygg av omsorgsboliger og næring (treningssenter) i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr 87/50, 12. Baderomskabiner: Probad AB, Christian Ask. Lås og beslag: Lås og Prosjekt AS. Foldedører: NorDan.
Utvidelse-og oppgradering av Sandaker senter i bydel Sagene, Oslo
Nytt inngangsparti. Utvidelse med parsellhager og takterrasse.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Fasadeendring og innvendig ombygging av hotell i bydel Vestre Aker, Oslo
Fasadeendringen er i bygg 3, resepsjons- og adkomstbygget. Innvendige ombyggingsarbeider er i bygg 1, 2, 3 og 8. 29 nye rom. Berørte arealer i de ulike byggene er: Bygg 1: 238 m2 , Bygg 2: 315 m2, Bygg 3: 1063 m2, Bygg 8: 95 m2.
Bruksendring fra lager til undervisning i bydel Stovner, Oslo
Etablering av lysgrop og utvendig trapp.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Ombygging til kontor, undervisningslokaler alternativt studentleiligheter i bydel Nordre Aker, Oslo
Planlegges en forsamlingslokale i 1 etasje. I 2-3 etasje vurderes ulike alternativer. Alt. 1 kontorer, alt. 2. undervisning og alt. 3 studentleiligheter.
Oppgradering av garasjeanlegg ved borettslag i bydel gamle Oslo
1-2 etasjer under bakken. Smedgata 32/34, Enerhauggata 1 og Enerhauggata 7. Betongrehabilitering, herunder også realkalisering og kloriduttrekk. Ny membran på betongdekker og overdekte betongdekker med takhager. Oppgradering av elektrisk anlegg, inkl. montering av elbillading. Delvis oppgradering av VVS-anlegg. Utskifting av garasjeporter og dører. Oppgradering av brannsikkerhet, inkl. fornyelse av sprinkleranlegg. Drenering rundt deler av garasjeanleggene. Montering av nettingboder, ny inndeling av parkeringsplasser, etc. Etablering av brannvarslingsanlegg i fellesarealer i boligblokkene. Overflatebehandling av vegger, tak og gulv i garasjene.
Utvidelse og ombygging av treningssenter i Stovner Senter, Oslo
Totalt 2200 m2 i 3 etasjer med ombygging og utvidelse.
Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i idrettshall i bydel Ullern
Rehabilitering av hoved ventilasjonsanlegg og nødstrømsaggregat i Klemetsrud idrettshall for å innfri kravene som gjelder for offentlige tilfluktsrom.
Ombygging til kontor og lager i politihuset i bydel Gamle Oslo
Berører ikke fasade, opsjonspris på å bytte vinduer i yttervegg.
Bruksendring og ombygging av kontorlokaler i bydel Oslo sentrum
2-4 etasje. Gasslokeanlegg; JAMO-TEK AS, Jarle Johansen.
Ombygging av butikker ved Egertorget i bydel Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/15, 16, 326, 328, 329, 330. Øvre Slottsgate 23 A og 25, Karl Johans gate 23 B , Akersgata 26 og 28, Øvre Slottsgate 25, 27 og 30.
Bruksendring fra vaktmesterboliger til skole i bydel Bjerke, Oslo
Den ene leiligheten bygges om for Linderud skole og den andre for Bjerke videregående skole.
Ombygg av låve til kontor og møterom m.m. i Oslo kommune
En eksisterende låvebygning (kalt Gata) på Bogstad Gård skal oppgraderes til kontorer, møterom, kjøkken, lager, WC etc. To etasjer i bygningen skal omfattes av tiltaket: ca. 146 m2 i plan 1 og ca. 92 m2 i plan 2. Tiltaket omfatter både teknisk og bygningsmessig oppgradering.
Innvendig ombygging fra kontor til sengerom ved Barneklinikken, Rikshospitalet i Oslo
Etablering av 4 sengerom inkl. bi-rom for fem døgnsengepost.
Ombygging av kontor i bydel Ullern, Oslo
Prosjektering av solavskjerming; Kvint Blendex AS, Julie Retvik.
Bruksendring av 1. etasje og deler av underetasje fra kontor til restaurant i bydel Frogner, Oslo
Tiltakets areal (BRA) i 1. etasje er oppgitt til ca. 325 m² og i kjeller til 300 m².
Riving og støping av nye dekker i kontorbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Dekket over U1 i bygg 12 og 14 er av en slik tilstand at det er nødvendig å gjøre sikringstiltak og rehabilitere dekket. Det samme gjelder dekket over 1. etasje og over U3 i bygg 13.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: