Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Utvidelse- og oppgradering av videregående skole i Raufoss
Gnr/bnr: 142/145, 142/147, del av 13/624 og del av 142/21.
Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole.
Utvidelse av hotell i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/80, 838, 1876, 1386, 1387, 1388, 1634. 50-60 nye hotellrom.
Ombygging av inngangsparti/vestibylen på rådhus i Gran
Gran kommune planlegger en oppgradering av inngangspartiet på eksisterende rådhus. Konkurransen omhandler følgende: Ombygging av inngangspartiet. Ombygging i vestibylen. Skallsikring med adgangskontroll for hele bygget.
Midlertidig utvidelse av barneskole i Stange
Permanent utvidelse ligger på et separat prosjekt med oppstart i 2025.
Rehabilitering av brann-og vannskadede konstruksjoner for kirke i Dambås
Entreprisen omhandler blant annet demontering, remontering, riving og reparasjon av de skadde konstruksjonene herunder bærende konstruksjoner, elementer, overflater, tekniske innretninger, innredning mm.
Rehabilitering av kontorlokaler på kompetansesenter i Gjøvik kommune
Arbeidene omfatter innredning for nye lokaler med kontorer, møterom, samtalerom, kjøkken, noe toaletter korridorer etc. Leveransen omfatter bl. annet rehabilitering og oppgradering av tekniske anlegg samt bygningsmessige arbeider med nye gulvbelegg, nye skillevegger av forskjellige typer og nye himlinger etc. Rivearbeider er utført i egen entreprise.
Rehabilitering av garderobeanlegg i Trysil kommune
Endringer på garderobeanlegget omfatter rivning av badstue og en HC WC for å gjøre plass til større garderober og flere dusjer, rive eksisterende flisgulv ca 80 m2, og legge nytt gulv med sklisikkert belegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: