Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kongsberg

Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Kongsberg
Parkeringskjeller i 2 etasjer, 2 etasjer kjøpesenter og leiligheter i 3 blokker på toppen av kjøpesenteret i 4, 5 og 6 etasjer. Ca. 220 parkeringsplasser.
Riving og nybygg av barneskole i Kongsberg
Breeam «very good». I tillegg skal eksisterende gymsalbygning på tomten oppgraderes med tilpasset fasadekledning. 1-7 skole.
Nybygg av ungdomshjem på Edvardsløkka, Raumyr i Kongsberg
Tomtareal 5600 m2. Adresse: Frogs vei 21-25 og Henriette Hopes vei 1-5.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: