Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (7)
Bærum (18)
Drammen (10)
Eidsvoll (5)
Enebakk (3)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (2)
Gjerdrum (1)
Gol (3)
Halden (1)
Hemsedal (0)
Hol (2)
Hole (0)
Hurdal (1)
Hvaler (3)
Jevnaker (1)
Kongsberg (7)
Lier (4)
Lunner (3)
Marker (0)
Modum (2)
Moss (5)
Nannestad (7)
Nes (2)
Nesbyen (0)
Nesodden (2)
Nittedal (2)
Rælingen (2)
Rakkestad (0)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (4)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (3)
Ål (0)
Ås (5)
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av forretningsbygg og lager i Hobøl
Ca. 350 mål gjenstår. Skal bygges ut under 10-15 år.
Nybygg av sykehjem i Nedre Eiker kommune
Mulighet for bygging på tomt i Krokstadelva og mulighet for sykehjem i Solbergelva-Åssiden.
Nybygg av boliger og handel i Lillestrøm, trinn 1
Spunting: Seierstad spunting. Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet. 350 boliger. BREEAM Very Good.
Nybygg av hotell, konferanse, restaurang, bar og næring i Lysaker
Det er planlagt for til sammen 214 hotellrom, med en fordeling mellom dobbeltrom av to størrelser, HC rom og suiter. Konferansesenteret skal ta 250 personer i konferanseoppsett i storsal, og ha et tilbud av større og mindre møterom i et møtesenter. Konferansesenteret ligger over 1. og 2. etasje, og henvender seg nordover. Restauranten ligger i 1. etasje vendt mot Tech-house. Denne skal ha en kapasitet på 280 personer.
Nybygg av psykiatribygg ved sykehus i Lørenskog
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen.
Nybygg av hotell i Lørenskog
Nytt ski-in/ski-out-hotell.
Nybygg av konferansehotell m.m i ny bydel i Moss
175 hotellrom og 51 leiligheter (3 huskropper)
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder. Byggetid 2-2,5 år.
Nybygg av sykkelvelodrom og næringsbygg i Asker
Spuntarbeid utføres av Seierstad.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Fjerdingby
770 elever samt 20 plasser til elever med spesielle behov. Best value-metoden. Skolebygget vil bli BREEAM-klassifisert til karakter «Very Good». Solceller: Fusen, Oslo. Sportsutstyr: Egas sport. Solavskjerming: Kvint Blendex. Byggvask: Maid 4 You. Stikker: Terratec.
Nybygg av svømmehall på Langhus i Ski kommune
Gnr/bnr: 017/1, 107/248, 107/1148.
Nybygg av barneskole på Vilberg
Bygges på Tynsåkjordet.
Nybygg av bibliotek i Sarpsborg
På tomta står idag BUL sitt gamle bygg.
Nybygg av kultur og idrettbygg på Langhus i Ski kommune
Nordre Follo kommune vil overta Kultur- og Idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Nybygg av fotballbaner, ishall, multibygg, barnehage mm i Lillestrøm
Varslingsområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 37/9, 37/12, 37/53, 37/115, 37/122, 37/178, 37/194, 37/258, 37/350, 37/390, 37/393, 37/395, 37/396, 37/445, 37/512, 37/539, 37/591, 37/623, 37/625, 37/798, 37/869, 37/871, 37/872, 37/876, 37/880, 56/192 og 56/316. Saksnummer PLAN-20/01751.
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av kontor-/forretnings-/leilighetsbygg i Harestua sentrum, trinn 2
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av brannstasjon på Sørumsand øst for Glomma
Heltids brannstasjon for Sørum og Fet kommune.
Nybygg av ungdomsskole i Ski
Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole.
Nybygg av forretning og leiligheter i Ullensaker
Ca 2000 kvm forretningsareal og 30-40 leiligheter.
Nybygg av næringsbygg på Gran i Enebakk
Totalt 230 mål på feltet. Byggeklara tomter.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Nybygg av plasskrevende varehandel i Ås
19 daa. Gnr/bnr 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20
Nybygg av kontor, logistikkbygg og lager i Nannestad
Ansvarlig søker: UBR AS, Brumunddal Ca 36 daa.
Nybygg av næring langs E18 i Drammen/Kobbervikdalen 155
Areal 4000-7650 m2, tomtareal 8500 m2.
Nybygg av politihus i Eidsvoll
2000-3000 m2. Ved gamle Skibladner brygge. Felles parkeringskjeller med tinghuset.
Nybygg av bensinstasjon i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.
Nybygg av kafe, veikro eller gatekjøkken i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.
Nybygg av næring og kontor i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.
Etablering av ny jernbanestasjon i Drammen
Drammen stasjon blir første togstasjonen i Norge på solceller. Solcellepanel på totalt 4500 kvadratmeter.
Nybygg av barnehage med lekeplass og p-plass på Kløfta
Tidligere prosjeknavn Bekkedalen barnehage.
Riving-og nybygg av barne-og ungdomsskole på Sylling i Lier
330 stk elever. Riving av bygg A og paviljongene G og F.
Nybygg av førerhundskole i Ås
1200 m² BRA / uteområder ca 7000 m². Oppmåling: Follo Oppmåling AS.
Nybygg av ungdomshjem på Edvardsløkka, Raumyr i Kongsberg
Tomtareal 5600 m2. Adresse: Frogs vei 21-25 og Henriette Hopes vei 1-5.
Nybygg av barnehage i Bærum
Med et nybygg på 2 etasjer kan det legges til rette for 120 barnehageplasser på Gjettumkollen. Standard arealprogram for nye barnehager legges til grunn for rom og funksjoner. Totalt utbygget areal skal holdes innenfor 13 m² BTA pr. barn.
Nybygg av kirkebygg/bibelsenter på Slemmestad i Røyken
Kantine for 300 stk mennesker. 38/573 m.fl.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Utvidelse av barneskole i Lier
Strukturmodell 1 avser att elever fra Egge skole flyttes til Hegg skole. Utvidelse med 120 elever.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: