Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Voss

Nybygg av kontor, lager, handel mm i Voss
5,3 mål stor tomt. Tomten er regulert for større næringseiendom.
Nybygg av dyreklinikk i Voss kommune
Gnr/bnr: 53/5 og 53/4.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: