Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bergen

Nybygg av lokalsenter i Myrsæter
Gnr/bnr 199/121 m.fl
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av barneskole i Bergen
Skolen planeres for 350 elever.
Riving-og nybygg av barne- og ungdomsskole i Bergen
Skole spesialtilpasset for elever med autisme.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av parkeringshus i Nesttun
200000 kubikk sprenging.
Utvidelse av psykiatrisksenter i Fana
Legges opp till å kunne etablere inntil 15 000m2 nytt bruksareal, foredelt på 6 felt med inntil 4-5 etasjer.
Riving-og nybygg av svømmehall på Fyllingsdalen i Bergen
Totalentreprenør har opsjon på full masseutskiftning for veier og plasser og for ett solcelleanlegg ved Ortun skole.
Nybygg av kontor og parkeringshus på Damsgård i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm Mulebanen i Sandviken
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Etablering av kontor i Bergen
Kyte Næringsmegling er engasjert som rådgiver i søket om nye lokaler.
Nybygg av kontorbygg, butikk og forretninger/senter i Bergen
2 tomter for sentrumsformål, ca. 4 mål/tomt.
Nybygg av forretning og kontor i Bergen (Bergen Businesspark)
BREEAM-sertifisering. Gnr/bnr 110/79, 82
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Nybygg av barnehage i Olsvik, Bergen
120 barn. Barnehagen skal benyttes som erstatningslokaler for Laksevåg barnehage som skal totalrehabiliteres.
Tilbygg/nybygg av barneskole i Bergen, trinn 2
Et byggetrinn 2 kan tilrettelegges når behovet oppstår.
Nybygg av barnehage på Ulset i Bergen
Skinstø skole er revet. Tomten vil reguleres til barnehageformål.
Etablering av ny kollektivterminal ved Oasen, Fyllingsdalen i Bergen
Som ledd i etablering av Bybanen linje 2, skal det bygges en ny kollektivterminal ved Oasen. Terminalen skal flyttes nærmere vegsystemet og åpner dermed for et aktivt byrom i form av et tog mellom terminalen og Oasen.
Riving og etablering av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Riving og nybygg av garderobebygg i Bergen
Rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Nybygg av garderobebygg i Bergen
Det er ønskelig å rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: