Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (5)
Askvoll (1)
Askøy (4)
Aurland (3)
Austevoll (0)
Austrheim (2)
Bergen (51)
Bremanger (0)
Bømlo (3)
Eidfjord (2)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (4)
Hyllestad (0)
Høyanger (0)
Kinn (4)
Kvam (1)
Lærdal (0)
Luster (2)
Modalen (1)
Osterøy (0)
Samnanger (0)
Sogndal (2)
Solund (2)
Stad (8)
Stord (4)
Stryn (1)
Sunnfjord (10)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Vik (0)
Voss (4)
Årdal (0)
Øygarden (8)
Nybygg av lokalsenter i Myrsæter
Gnr/bnr 199/121 m.fl
Ny- og ombygg av sykehus i Førde, trinn 2 m.fl.
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Om- og nybygg av vidergående skole på Indre Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole. 21/25, /96, /591, /37, /44 /581 og /582, 56 dekar.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av helsehus i Knarvik
Region Nordhordland Helsehus IKS eies av kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Gnr/bnr 388/323,395
Nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall på Stord
Plass for 270 med mulighet for utvidelse til 360 elever. Opsjon på bygging av basishall, klatrehall og utviding til 25 meters svømmebasseng.
Nybygg av videregående skole i Austrheim
Parallelt med Knarvik vgs.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Nybygg av barneskole i Bergen
Skolen planeres for 350 elever.
Riving-og nybygg av barne- og ungdomsskole i Bergen
Skole spesialtilpasset for elever med autisme.
Nybygg av idrettshall og badeanlegg på Myrane, Askøy
Ca. 6000-7000 BTA. Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av parkeringshus i Nesttun
200000 kubikk sprenging.
Utvidelse av psykiatrisksenter i Fana
Legges opp till å kunne etablere inntil 15 000m2 nytt bruksareal, foredelt på 6 felt med inntil 4-5 etasjer.
Riving-og nybygg av svømmehall på Fyllingsdalen i Bergen
Totalentreprenør har opsjon på full masseutskiftning for veier og plasser og for ett solcelleanlegg ved Ortun skole.
Nybygg av barneskole i Os
Det skal bygges en 2-parallell barneskole på 2 etasjer og ca. 6800 m2 BRA. Nybygget skal oppføres i massivtre. Lås og Beslag: Låssenteret – Thor Christian Johannessen
Nybygg av kontor og parkeringshus på Damsgård i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering.
Utvikling av tomt i Knarvik i Lindås
Tomten er på ca 21,7 mål, og det er store uteområder/lagerområder på 4000 kvadratmeter.
Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos. Modulbygg.
Etablering av kontor i Bergen
Kyte Næringsmegling er engasjert som rådgiver i søket om nye lokaler.
Nybygg av dagligvarebutikker i Odda
Bya: 1.700-1.800 m2 Leietaker: Coop Extra. 2-3 etasjer.
Etablering av næringsområde vest for Mongsdadkrysset i Austrheim kommune
300 dekar. Type kontor, undervisning, forsking og kulturbygg (Kulturparken)
Etablering av næringsområde på gamle Bremnes ungdomskoletomta i Bømlo
gbnr. 109/61 og 109/147. I tillegg er delar av gbnr. 109/2, 109/62, 109/64, 109/160, 109/284, 109/340, 109/539, 109/582 og 89/101 innlemma i planområdet.
Nybygg av kontor, lager, handel mm i Voss
5,3 mål stor tomt. Tomten er regulert for større næringseiendom.
Nybygg av kontorbygg, butikk og forretninger/senter i Bergen
2 tomter for sentrumsformål, ca. 4 mål/tomt.
Nybygg av forretning og kontor i Bergen (Bergen Businesspark)
BREEAM-sertifisering. Gnr/bnr 110/79, 82
Tilbygg av skole og SFO i Vaksdal
Riving av eksisterende bygningsmasse inkl. nærliggende boliger, prosjektering og bygging av ny skole med tilhørende uteområde.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Utvikling av Trovik-kvartalet i Florø
Mulighet for utfylling i sjø.
Nybygg av barnehage i Olsvik, Bergen
120 barn. Barnehagen skal benyttes som erstatningslokaler for Laksevåg barnehage som skal totalrehabiliteres.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Tilbygg/nybygg av barneskole i Bergen, trinn 2
Et byggetrinn 2 kan tilrettelegges når behovet oppstår.
Etablering av brannstasjon i Stryn
Den nye brannstasjonen skal lokaliserast mellom Grønevik og Rise.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
12-15 byggemåneder. Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Nybygg av parkeringshus i Kleppestø
Ca. 1000 p-plasser i fjell.
Nybygg av parkeringsanlegg på Osøyro
153 parkeringsplasser. Kunstgressbane på toppen av parkeringsanlegget.
Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Nybygg av barnehage på Ulset i Bergen
Skinstø skole er revet. Tomten vil reguleres til barnehageformål.
Nybygg av brannstasjon på gamle Bremnes ungdomskoletomta i Bømlo
gbnr. 109/61 og 109/147. I tillegg er delar av gbnr. 109/2, 109/62, 109/64, 109/160, 109/284, 109/340, 109/539, 109/582 og 89/101 innlemma i planområdet.
Nybygg av brannstasjon og naust i Ullensvang
Gnr 70 bnr 5, gnr.71 bnr.5,8 og 9 m.fl. Området er ca 33,5 daa og ligg på ei fylling mellom Rv 13 og Sørfjorden.
Ny- alt ombygg av svømmehall ved Førdehuset
Det planlagt å bygge nytt basseng på 25 x 15,5 meter. I tillegg må ein rehabilitere dagens bassenganlegg, som består av eit 25 x 12,5 meter basseng, eit stupebasseng, ei vassklie og eit opplærings/plaskebasseng.
Nybygg av barnehage i Aurland, etappe 1
4 avdelinger. Havnen Anlegg AS henter in asfalteringsentreprenør for gang og sykkelvei.
Nybygg av dagligvarebutikk på Ytre Moberg
Området er på ca 17,6 daa.
Riving og etablering av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Nybygg av dyreklinikk i Voss kommune
Gnr/bnr: 53/5 og 53/4.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: