Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien sentrum
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620. Passiv hus.
Etablering av forretning- og industri i Skien
Planområdet er ca. 38 daa.
Etablering av modulbygg tilpasset brukere med spesielle behov ved brannstasjonen i Skien
Fellesutlysning for Skien småhus/hardbruskboliger og Tollnes småhus/hardbruskboliger. En enhet ved brannstasjonen og 2 enheter i på Tollnes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: