Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandefjord

Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Etablering av plasthall for lagring av strøgrus og maskinutstyr i Sandefjord kommune
Anskaffelse av 1 stk plasthall for lagring av strøgrus og maskinutstyr. Det bes om tilbud på komplett plasthall (ferdig montert og klar til bruk), byggesaksbehandling (opsjon) og grunnarbeider inkl. fast dekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: