Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (2)
Færder (0)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (1)
Kragerø (3)
Kviteseid (0)
Larvik (2)
Nissedal (0)
Nome (0)
Notodden (0)
Porsgrunn (4)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (6)
Tinn (0)
Tokke (0)
Tønsberg (3)
Vinje (1)
Nybygg næringspark med kontorer, lager og logistikksenter i Re
Omfatter eiendommene med gnr/bnr 11/1, 10/6, 10/59, 10/21, 10/22, 10/23, 11/2, 11/4, 11/6, 11/11, 11/14, 11/20, 131/1 og deler av 12/1, 12/2 og 12/4 i Holmestrand, og 1/2 og deler av 2/4 i Re. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en regional næringspark med kontorer, lager og logistikksenter.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Sande
Ca 11 000 m2 skole, 2 000 m2 idrettshall og 3 000 m2 P-kjeller/teknisk.
Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien sentrum
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620. Passiv hus.
Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Nybygg av kontor og næringsbebyggelse i Tønsberg
6500 m2 kontor og 6500 m2 næringsbebyggelse.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Nybygg av næring/forretninger i Tønsberg
Gnr/bnr: 1008/41, 55, 93, 94, 95, 108, 6.
Etablering av forretning- og industri i Skien
Planområdet er ca. 38 daa.
Etablering av dagligvareforretning i Porsgrunn kommune
Ca. 35 parkeringsplasser. Planområder er på ca. 4,3 daa.
Riving-og nybygg av barnehage i Drangedal
Entreprise K302, luftbehandlingsanlegg. Entreprise K601, Heis. Entreprise K401, elektriske installasjonsarbeider. Entreprise K201, Bygningsmessige arbeider. Entreprise K301, røranlegg. 4 avdelinger, minimum 96 plasser og med fleksibel mulighet til å utvide til 108 plasser.
Etablering av flersenterbygg i Hof sentrum i Holmestrand
Gnr/bnr: 270/21, 119. Mellom Voldshagan og Haslestadlinna.
Etablering av plasthall for lagring av strøgrus og maskinutstyr i Sandefjord kommune
Anskaffelse av 1 stk plasthall for lagring av strøgrus og maskinutstyr. Det bes om tilbud på komplett plasthall (ferdig montert og klar til bruk), byggesaksbehandling (opsjon) og grunnarbeider inkl. fast dekke.
Etablering av brakke/modul ved skole i Midt-Telemark
Skolen er full. Behov for rom til utsatte grupper.
Nybygg av personalbase på Kleiverud i Holmestrand kommune
Personalbase bygget på plate på mark, inklusiv tilkobling til eksisterende teknisk anlegg. Grunn- og utomhusarbeider; for nybygget, for uteplasser, ivaretakelse av eksisterende terreng og tilbakefylling mot ferdig bygg. Etablering av nye inngangsområde med nye overflater, sykkeloppstilling, vegetasjon og møblering. Utvendige VA-arbeider, drenering. Etablering av asfaltert gangsti fra de to inngangspartier til eksisterende vei, gangsti. Ca. 6-12 byggemåneder.
Etablering av modulbygg tilpasset brukere med spesielle behov ved brannstasjonen i Skien
Fellesutlysning for Skien småhus/hardbruskboliger og Tollnes småhus/hardbruskboliger. En enhet ved brannstasjonen og 2 enheter i på Tollnes.
Nybygg av flerbrukstårn og bod på Øytangen i Kragerø
Det gamle fugletårnet på Øytangen på Jomfruland skal rives og det skal føres opp et nytt og høyere “flerbrukstårn” samt en ny bod på samme sted. Tårnet har en grunnflate på ca. 10 m2 og høyde er ca. 11,2 m til øverste plattform. Ved siden av tårnet skal det oppføres en mindre bod som skal benyttes til informasjon med mer. Boden har grunnflate på ca. 20 m2 og høyde på ca. 2.8 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: