Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Melhus

Nybygg av barneskole og idrettshall på Gimse i Melhus
Ca. 550 elever. Gnr/bnr: 30/4, 30/101, 30/166, 30/128 m.fl.
Etablering av parkeringshus i Melhus
Parkeringshuset skal ha en kapasitet på 200 p-plasser, fordelt over 3 etasjer. Det skal legges tilrette for at det, ved en senere anledning, skal kunne etableres en hallflate på byggets tak. hallflaten skal kunne tilknyttes dagens hall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: