Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trøndelag fylke

Nybygg av næringsbygg og boliger inntil nye Trondheim Stasjon
Samarbeide mellom Trondheim kommune, Trondheim Bussterminal AS og Rom Eiendom AS. Einskapsenheten på Trondheim kommune koordinerer arbeidet. 6-8 etasjer.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 2-3
Felles parkeringskjeller. 6-15 etasjer. Breeam- NOR Excellent.
Nybygg av vitenskapsmuseum i Trondheim
Oppgradering av magasinene for de vitenskapelige samlingene, og møte behov for fleksible og tidsriktige utstillingsrom.
Riving av næringsbygg og nybygg av høyskole og idrettshall i Trondheim
Undervisning for Helse-og sosialfag. Riving av totalt 9000 m2. Parkering for 500 sykler under tak.
Nybygg av Coop-butikk og leiligheter i Verdal
3-4 etasjer, parkeringskjeller. 99-107 leiligheter. 4100-5900 m2 næringsarealer. Nordgata 14 og 18 mfl. Gnr/bnr: 19/674, 19/21, 29/295, 19/1295 mfl.
Nybygg av kontorsbygg i Trondheim
Leverandør av lås & beslag: Beslag Consult AS, kontaktperson: Geir Bjørnstad.
Nybygg av nærings-/opplevelsessenter på Rømme
Parkeringskjeller: 80 plasser i p-kjeller.
Riving og nybygg av kulturhus i Steinkjer
Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Kulturhuset vil inneholde følgende funksjoner: -Bibliotek -Kino -Storsal -Lille sal -Digitalt visningsrom -Galleri -Museum -Restaurant -Vestibyle/Fellesareal Bygg i Strandvegen 4 skal renoveres og inngå i nytt kulturhus.
Nybygg av helsehus/psykisk helse og rus på Straumen i Inderøy
14-18 byggemåneder. Det skal bygges helsehus med 24 behandlingsplasser og 24 boenheter for omsorg. I tillegg skal helsehuset huse administrasjon, psykisk helse og rus, produksjonskjøkken, kantine/kafe og dagsenter.
Nybygg av kombinert leilighets- og næringsbygg i Hommelvik
Nytt signalbygg. Første etasje er avsatt til forretningsvirksomhet, mens de tre øvrige etasjene vil inneholde kontorer og leiligheter. Riving av to isolerte lagerhaller og et kontorbygg med samlet areal på 1800 m2. Samlet er det planlagt ca 3500 kvadratmeter med næringslokaler og ca 6400 kvadrat med boliger.
Nybygg av barneskole og idrettshall på Gimse i Melhus
Ca. 550 elever. Gnr/bnr: 30/4, 30/101, 30/166, 30/128 m.fl.
Nybygg av idrettshaller og svømmebasseng på Kolvereid i Nærøy
Planen består av basishall, dobbel idrettshall og svømmehallanlegg. To "håndballflater" med en aktivitetsflate på ca. 25 x 45 meter hver, middels stor BASIS-hall med aktivitetsflate 25 x 30 meter, samt svømmehall med 25 x 12,5 meters treningsbasseng og 12,5 x 8,5 meters opplæringsbassen på Kolvereid.
Riving av næringsbygg og nybygg av kombinasjonsbygg i Namsos
Nybygg med 4.000 m2 næringsareal og mellom 25-30 leiligheter. Det blir tre etasjer med næringsbygg samt fem etasjer med bolig, og bygget føres opp i flere fløyer. Riving av omlag 2.000 m2 bygg som står på tomta i dag.
Utvikling av Midtbykvartalet i Trondheim
3.500-4.000 2 BTA. 10 bygg. Olav Tryggvasons gate 19-27, Nordre gate 13-15 og Thomas Angells gate 10-18.
Riving og nybygg av grunnskole i Lensvik
Totalt 200 barn og elever.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Rørvik
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av parkeringshus i Steinkjer
300 parkeringsplasser.
Nybygg av barnehage i Levanger
8 avdelningar. 4 enheter nybygg à 39 barn, 2000 - 2500m2.
Nybygg av barnehage på Brøset
1800 boenheter. 330 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av industri og handel på Klett
Prosjektet er utsatt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen. Ca 5 000 m2 handel.
Nybygg av fotballhall i Steinkjer
Prosjektet Guldbergaunet fotballhall omfatter bygging av ny fotballhall, mellombygg og et lagerbygg med tilhørende infrastruktur. Fotballhallens totale bruttoareal er omtrent 10 000 m2.
Nybygg av forretning og boliger i Sula
Gnr/bnr: 62/28, 59, 60.
Etablering av parkeringshus i Melhus
Parkeringshuset skal ha en kapasitet på 200 p-plasser, fordelt over 3 etasjer. Det skal legges tilrette for at det, ved en senere anledning, skal kunne etableres en hallflate på byggets tak. hallflaten skal kunne tilknyttes dagens hall.
Etablering av nytt beredskap- og responssenter i Røros
Oppdraget er foreløpig planlagt bygget i to trinn. Trinn 1 har planlagt ferdigstillelse i løpet av sommer 2021. Trinn 2 har planlagt ferdigstillelse i løpet av januar 2022. I BRS samler Røros kommune følgende funksjoner: Vaktmestertjenesten, Lager og verksted for hjelpemidler og velferdsteknologi, Brann (beredskap og forebyggende), Feiing, Uteseksjon, Røros parkering og Sivilforsvaret. Tomtareal: 20.000 m2.
Nybygg av idrettshall i Trondheim
Gnr/bnr: 103/1, 70, 361, 383 og 814. Det utredes ulike alternativ; enten en dobbel håndballhall eller en håndballhall og en treningshall.
Riving og nybygg av svømmehall i Grong kommune
Bassenget skal utføres som stålbasseng.
Nybygg av barnehage i Bjugn
6 avdelninger for ca 120 barn. Leverandør av innerdører: Firesafe. Kontaktperson: Pål Noreng. Leverandør av dører og beslag: Dørteknikk Midt-Norge.
Nybygg av næring på Lensmyra i Inderøy
Ca 4,5 mål. Bygges i massivtre.
Ny terminalløsning ved Trondheim lufthavn Værnes
Ny sorteringshall for inn- og utland.
Nybygg av brannstasjon i Børsa sentrum, Skaun
Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om totalentreprisekontrakt om prosjektering og oppføring av nye Skaun brannstasjon. Anskaffelsen gjennomføres etter «Best Value Procurement-metoden», heretter betegnet BVP. Ofte brukes også «Best Value Approach» (BVA) eller «prestasjonsinnkjøp» om samme prosess/metode.
Riving og nybygg av garasjer på Saupstad i Trondheim
Totalt skal det bygges 227 garasjer.
Nybygg av brannstasjon i Levanger
Gnr/bnr: 354/8/13, 354/12, 354/14/6, 354/15 og 354/21. Bygging av ny brannstasjon, riving av eksisterende bygningsmasse på tomta. 1 etasje+messanin.
Nybygg av barnehage i Grong
Tomten er regulert.
Riving og nybygg av barnehage og skoleadministrasjon i Snillfjord
Utomhusarbeider ferdigstilles ca juni 2022.
Nybygg av elevkantine i Oppdal ungdomskole
Bygget skal bygges i forlengelse av skolen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: