Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trøndelag fylke

Nybygg av vitenskapsmuseum i Trondheim
Oppgradering av magasinene for de vitenskapelige samlingene, og møte behov for fleksible og tidsriktige utstillingsrom.
Etablering av handelspark i Nærøysund
Når Vikna og Nærøy kommune i Trøndelag slås sammen 1. januar 2020, vil nye Nærøysund kommune bli Norges største fiskeoppdrettskommune.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 2
Felles parkeringskjeller. Breeam- NOR Excellent.
Nybygg av hotell og leiligheter i Levanger
Ca 40-60 leiligheter og ca 200 hotellrom.
Nybygg av barne- og ungdomsskole og flerbrukshall og rehabilitering av skole i Trondheim
Samlokalisering av Nidarvoll og Sunnland skole. 1-2 idrettshaller. Alarmentreprenør: Securitas.
Nybygg av næringsareal i Bjugn
Gnr/bnr: 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 32/56, 32/128, 32/144, 32/145, 32/160, 32/244.
Nybygg av matbutikk, næringsbygg og boliger samt riving av eksisterende matbutikk i Hell sentrum
Nybygg av butikk: BYA 1300 m2 Nybygg av næringsbygg: BYA 565 m2 Nybygg av boliger: BYA 890 m2 Gnr/bnr: 162/9, 495 mfl.
Nybygg av Coop-butikk og leiligheter i Verdal
3-4 etasjer, parkeringskjeller. 99-107 leiligheter. 4100-5900 m2 næringsarealer. Nordgata 14 og 18 mfl. Gnr/bnr: 19/674, 19/21, 29/295, 19/1295 mfl.
Nybygg av kontorsbygg i Trondheim
Leverandør av porter og rullegitter: Hørmann, kontaktperson: Kjell Olav Røste. Leverandør av lås & beslag: Beslag Consult AS, kontaktperson: Geir Bjørnstad.
Nybygg av rehabiliteringssenter i Trondheim
Alarmentreprenør: Securitas. Avfallssug: Envac.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim
BREEAM NOR Outstanding og BREEAM WELL gold.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 12.148 m2.
Riving og nybygg av kulturhus i Steinkjer
Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Kulturhuset vil inneholde følgende funksjoner: -Bibliotek -Kino -Storsal -Lille sal -Digitalt visningsrom -Galleri -Museum -Restaurant -Vestibyle/Fellesareal Bygg i Strandvegen 4 skal renoveres og inngå i nytt kulturhus. ITB: Sweco, Steinkjer.
Nybygg av helsehus/psykisk helse og rus på Straumen i Inderøy
14-18 byggemåneder. Det skal bygges helsehus med 24 behandlingsplasser og 24 boenheter for omsorg. I tillegg skal helsehuset huse administrasjon, psykisk helse og rus, produksjonskjøkken, kantine/kafe og dagsenter. Leverandør av badekabiner: Probad AB. Stikking: Skanska Survey. Radonmembran: Mester Sealing. Lås & beslag: Beslag consult.
Nybygg av helse- og velferdssenter i Trondheim
Trondheim kommune skal etablere nytt bygg på tomten for Dragvoll Helse- og velferdssenter, med 72 nye sykehjemsplasser.
Nybygg av kontor i Trondheim, trinn 2
BREEAM Outstanding og Paris Proof.
Nybygg av forretning og boliger i Selbu
Gnr/bnr 68/4, 67/ 1, 5, 64, 74. Gjelbakken 4-6.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 10.979 m2.
Nybygg av ungdomsskole med kulturdel på Vikhammer i Malvik
Skole for 425 elever. Prosjektet består av 2 faser. Fase 1: Konseptfase, skisse- og forprosjekt. Fase 1 avsluttes med en målpris med tilhørende dokumentasjon. Målpris 2 med tilhørende dokumentasjon vil bli fremlagt til politisk behandling. Etter behandling og godkjenning vil det bli ingått kontrakt mellom Malvik kommune og Backe Trondheim AS forutsatt enighet om målpris 2 og politiske vedtak om gjennomføring. Fase 2: Detaljprosjektering og utførelse.
Riving av næringsbygg og nybygg av kombinasjonsbygg i Namsos
Nybygg med 4.000 m2 næringsareal og mellom 25-30 leiligheter. Det blir tre etasjer med næringsbygg samt fem etasjer med bolig, og bygget føres opp i flere fløyer. Riving av omlag 2.000 m2 bygg som står på tomta i dag.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim
BREEAM Very Good. Økologi: Økologi og bærekraft, kontaktperson: Kristian Mong. Stikking/oppmåling: Nidaros Oppmåling, kontaktperson: Ola Asp Modal. Utvendig screen: Hunter Douglas, kontaktperson: Roar Aalbus. Lås og beslag: Låsesenteret. Kontaktperson: Jan Gimse.
Nytt oppvekstsenter i Inderøy
2 etasjer+ teknisk rom. Bygging av nytt oppvekstsenter for tre skoler og 2 barnehager som skal samlokaliseres.
Riving av næring og nybygg av butikk, boliger og parkeringskjeller i Gimse
1.000 m2 næring, 1.000 m2 kjeller og 2.500 m2 bolig.
Nybygg av brannstasjon i Levanger
Gnr/bnr: 314/39, 12, 40, 82 og 526/1.
Nybygg av hovedbygg og energisentral på travbane på Fannrem i Orkdal
3-4 etasjer. Midt-Norge Travbane er delt inn i tre delprosjekter: infrastruktur/travbane, hovedbygg og stall/servicebygg.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 6252 m2.
Nybygg av næringsområde i Frosta
117 daa tomt. Hensikten med planen er å tilrettelegge for eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse. Innenfor planområdet tillates det oppført bygg som er relatert landbruket. Dt kan være butikk/utsalg, garasjer, verksted, drivhus, produksjonslokaler, kontor- og andre bygg som er rettet mot landbruk og dess tjenester.
Nybygg av kulturhus i Orkanger
Rådgivende ingeniør sceneteknikk: Kulturteknikk AS, kontaktperson: Jens Henrik Andersen.
Nybygg av næringsbygg i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Etablering av nytt beredskap- og responssenter i Røros
Oppdraget er foreløpig planlagt bygget i to trinn. Trinn 1 har planlagt ferdigstillelse i løpet av februar 2022. Trinn 2 har planlagt ferdigstillelse i løpet av oktober 2022. I BRS samler Røros kommune følgende funksjoner: Vaktmestertjenesten, Lager og verksted for hjelpemidler og velferdsteknologi, Brann (beredskap og forebyggende), Feiing, Uteseksjon, Røros parkering og Sivilforsvaret. Tomtareal: 20.000 m2.
Nybygg av næringsområde i Namsos
Gnr/bnr: 18/2, 18/15, 18/23, 18/31, 18/32, 18/121, 18/231, 18/2/24, 18/2/60 og 18/2/79. Planområdet er ca. 114 daa. Området ligger under reguleringsplanen "Namsos Lufthavn". Omregulering fra landbruk fra landbruk til næringsformål.
Nybygg av parkeringsanlegg i Stjørdal
Byggeklar tomt på 6,5 mål.
Tilbygg og rehabilitering av skole i Meråker
Gnr/bnr: 35/ 8, 9, 10, 18, 29, 35 og 40. Planlagt prosjekt innebærer bygging av en ny fløy i tilknytning til Murbygget, full ombygging av Murbygget, samt lettere oppgradering av Lille pyramide. Gjennomføring av prosjektet forutsetter at riving av Store pyramide og SFO-brakker foretas umiddelbart etter at prosjektet er ferdig til innfytting. Funksjoner og noe inventar i Store Pyramide skal flyttes over før det kan rives. Utomhusplanen kan ikke ferdigstilles før disse er revet. Totalt nytt bygningsareal er ca. 1730m2 bruttoareal BTA oppvarmet og ca 20m2 utvendig bod. Totalt ombygget areal i Murbygget er ca 800m2 BTA i to etasjer og 400m2 BTA i kjeller til tekniske rom og lager. Totalt areal i Lille pyramide er 670m2 BTA i en etasje hvorav ca 50% er berørt av oppgraderingen. Riving blir egen entreprise.
Nybygg av fotballhall i Steinkjer
Prosjektet Guldbergaunet fotballhall omfatter bygging av ny fotballhall, mellombygg og et lagerbygg med tilhørende infrastruktur.
Ny kampflybase på Ørlandet, nytt vaktlokale
Bygning totalt ca. 1500-1800 kvm BTA. Store deler av konstruksjonen i plasstøpt betong. Etablering av plass for lagring og parkering utomhus.
Nybygg av Burger King i Oppdal
Burger King snuser på Oppdal for en etablering av en restaurant langs E6 gjennom sentrum.
Nybygg av idrettshall i Trondheim
Gnr/bnr: 103/1, 70, 361, 383 og 814. Bebygd areal på plan 1 er ca. 2200 m2. Plan 1 omfatter idrettshall, aktivitetssal, lager og garderober, mens plan 2 inneholder ca. 1000 m2 med styrkerom, kontorer, sosiale rom, møterom, kjøkken etc.
Nybygg av idrettshall i Melhus
Totalentreprise for utførelse av idrettshall over Gimse P-hus som er under bygging. I hallen inngår garderobeanlegg og sammenbygging av med vrimleareal mot Melhushallen.
Nybygg av dagligvarubutikk i Røros
Gnr/bnr: 132/578 og 132/1056.
Nybygg av bespisningsbygg i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Ny terminalløsning ved Trondheim lufthavn Værnes
Ny sorteringshall for inn- og utland.
Nybygg av parkeringshus eller parkeringsplasser i Botngård
Sentrumsveien, Mølla og ved Fosenhallen.
Nybygg av ridesenter i Heimdal
Eiendommen er regulert til ridesenter, hvor det kan innpasses stall med boksplass for minimum 10 og maksimum 15 hester, en utvendig ridebane med minimum størrelse 40×20 m, en ridehall med minimum størrelse 40×20 m og et administrasjonsbygg/driftsbygg på maksimum 200 m2 BRA.
Nybygg av elevkantine i Oppdal ungdomskole
Bygget skal bygges i forlengelse av skolen.
Nybygg av mobilt gatekjøkken i Stjørdal
Mobilt gatekjøkken- Stjørdal sør ved E14, mellom Mindes Hus og tidligere NTE-bygget. Bygget og installasjonene vil bli slik at alt enkelt kan flyttes. Inntil seks år skal det stå.
Etablering av brakkerigg i øvingsfelt for anleggsteknikk ved videregående skole i Åfjord
Utdanningsprogram for anleggsteknikk ved Åfjord vgs har sitt øvingsfelt i Mørreaunet, ca. 10 km fra skoleanlegget i retning Trondheim. Det er her to eldre brakkemoduler som er satt sammen til deres pause- og teoriareal. Disse ønskes det nå å erstatte med en ny brakkerigg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: