Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (3)
Gjesdal (1)
Haugesund (5)
(9)
Karmøy (5)
Klepp (2)
Kvitsøy (2)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (8)
Sauda (0)
Sokndal (2)
Sola (6)
Stavanger (20)
Strand (2)
Suldal (1)
Time (3)
Tysvær (3)
Utsira (0)
Nybygg av hotell, næringsbygg og kai i Stavanger
Hotell: 12.000 m2 och kontor: 10.000 m2. 200-300 rom.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>> 18.000-19.000 m2
Nybygg av kontorbygg i Forus, del 2 og 3
BREEM NOR-sertifisering.
Nybygg av barneskole i Jørpeland
Riving av skolebygg, SFO og to eneboliger.
Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Bryne
6000 m2 næring og 3500 m2 boliger.
Nybygg av barneskole i Egersund
Det er tidligere blitt inngått en totalentreprise kontrakt for dette oppdraget som nå er hevet. Totalentreprisen inkluderte komplett prosjektering og utførelse for etablering av nybygg med tilhørende opparbeidelse av utearealer, samt riving av resterende eksisterende skolbygging. Det planlegges nå å inngå en ny totalentreprise kontrakt med ny totalentreprenør for det resterende arbeidet. Ny totalentreprenør skal slik sett overta totalentreprisen.
Nybygg av kontor-/næringsbygg i Smedasundet
Gnr/bnr: 40/11, 40/10, 40/1070, 40/95 mfl.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
Næring: 1968 m2. Leilighetshotell (antall enheter: 38): 2198 m2. Leiligheter (antall enheter: 3): 155 m2
Nybygg av kontor og lett industri i Forus
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av ridesenter på Bryne
Gnr/bnr: 1/11, 1/19 og 1/2.
Nytt bydels- og helsehus i Kvernevik i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. OPS-prosjekt.
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av barnehage på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Privat barnehage med inntil 10 avdelinger.
Nybygg av ungdomsskole i Karmøy
To parallelle-klasser og maks. 180 elever.
Nybygg av hotell ved Sogndalstrand
Soknadal Kommune eier en tomt på 10 da, som er regulert til hotell. Eiendommen ligger ca. 500 meter fra den fredete bebyggelsen på Sogndalsstrand. Eiendommen grenser til Lakseelva Sokna. En stor parkeringsplass er bygd ved tomten.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Gnr/bnr 57/95, 100
Nybygg av idrettshall i Vormedal
Karmøy kommune (heretter kalt oppdragsgiver) har erfaringer med at dokumentasjonsleveranser, prøvedrift av tekniske anlegg og grunnforhold er områder som ofte er utfordrende i prosjektsammenheng, og ønsker dermed å inngå en dialog med markedet for å kunne få innspill på hvordan vi skal kunne løse disse utfordringene mest mulig hensiktsmessig i konkurransesammenheng. Formålet med leverandørkonferansen er å etablere en arena hvor leverandøren kan presentere sin løsning og komme med innspill til anskaffelsen.
Nybygg av barnehage og bryggekapell i Stavanger
Tomten er regulert til barnehageformål.
Riving og nybygg av skole i Klepp kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Etablering av midlertidig bussterminal på Flotmyr i Haugesund
På Flotmyr i Haugesund skal det bygges en midlertidig bussterminal for passasjerer og sjåfører. Denne skal fungere som bussterminal inntil den nye terminalen litt lengre sørøst for tomten står klar. Perioden den midlertidige bussterminalen skal brukes er beregnet til 4-6 år
Nybygg av publikumsbygg med utstyrslager i Kvitsøy
Publikumsbygg, isolert og frostsikkert bygg.
Oppgradering av uteområde ved arena i Stavanger kommune
Målet med oppgradering av uterommene ved Tou, er å heve potensialet i bruken. Uterommene brukes hele døgnet og året rundt. Tou er en arbeidsplass, en arena for kulturelle opplevelser (konserter, ølsmaking m.m.) og et område byens innbyggere kommer for å spise, slappe av, sosialisere i. Uterommene ved Tou skal skape glede, forundring, nysgjerrighet samt vekke brukerens sanser. Med denne mangfoldige bruken, er det en forutsetning at utformingen av uterommene opprettholder stedets fleksibilitet og identitet - det Tou'ske universet. Å ivareta logistikk som vareleveranser og bevegelsesmønstre er en viktig premiss. Opparbeidelsen omfatter oppgradering av gårdsrommet vest for Sjøparken, arealet under Scene 1 samt passasjen mellom Brygghuset og Atelierhuset. Anleggsarbeidene omfatter nye overflater, vegetasjonsfelter, utstyr (som benker, belysning og treskraperist), stedstøpt amfi, belysning og avvanning/sluk.
Nybygg av stupetårn i Stavanger
Asas Arkitekter AS i samarbeid med AtSite, LightBureau (lysdesign) og SWECO. Det skal reetableres et 10-meters stupetårn i Strømvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: