Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (1)
Averøy (2)
Fjord (0)
Giske (2)
Gjemnes (1)
Hareid (1)
Herøy (0)
Molde (7)
Rauma (3)
Sande (0)
Smøla (1)
Stranda (0)
Sula (2)
Sunndal (1)
Surnadal (0)
Sykkylven (1)
Tingvoll (2)
Ulstein (1)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (5)
Ålesund (10)
Ørsta (2)
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nybygg av handel/næring i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Utvidelse av ungdomsskole i Ålesund
Skole med plass til 450 elever. Nobi Voss utfører trapper.
Nybygg av skole i Sykkylven
Den nye skolen vil få ca. 500 elever.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kostnad for grunnskole: 180 Mnok. Kapasitet til 392 elever.
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Lås og beslag: Låssenteret AS, Kristiansund/Molde. Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Nybygg av forretningsbygg i Molde
Området er på ca. 6200m2 utleieareal.
Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn.
Nybygg av hotell i Eide
Parkeringskjeller.
Nybygg av hotell ved Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg og ombygg/oppgradering av oppvekstsenter i Rauma
17. desember 2022: Overlevering utenomhusarbeider.
Nybygg av undervannsobservatorium ved hotell i Eide
I forbindelse med nybygg av hotell.
Nybygg av flerbrukshall på Leitet i Tingvoll
Grunnarbeider vil bli utført av byggherren, oppstart i løpet av sommer 2020, separat prosjekt. Normalhall, innendørs skytebane, aktivitetssal inkludert hoppegrop, buldrevegg, klatrevegg og styrketreningsrom. I tillegg kommer nødvendige lagerrom, teknisk rom, tribuner og garderober.
Etablering av ny barnehage på Godøya i Giske kommune
Barnehage med plass til 108 barn.
Nybygg av brannstasjon på Sætran i Smøla kommune
Opsjon 1: Opparbeidelse av ny kjøreadkomst med snusirkel, opphøyde gangveger, parkering for barnehage. Opsjon 2: Kaldlager inkl. 2 m utenfor ringmur.
Utvidelse av industriområde ved Malmefjorden
17 tomter tenkt til plasskrevende handel. 80 dekar.
Nybygg av barnehage i Rauma
64 plasser, 4 avd.
Etablering av midlertidige studentlokaler på høgskolen i Molde
Anlegget leveres komplett, alle fag, inkludert fast inventar og møblering. Bygget er planlagt i skrånende terreng. Det planlagt to parallelle fløyer med moduler, med en modul som gangforbindelse mellom dem. Nødvendig fjerning av vegetasjon, grunnarbeider med terrengbearbeiding og bunnledninger, samt fundamentering skal medtas i denne entreprisen. Bygget skal leies i 5 år med opsjon på forlengelse (1+1+1).
Nybygg av energisentral og garasje ved kunstgressbane i Molde
Etablering av ny energisentral i et nytt teknisk bygg (garasje), nye varmepumper samt bytte av sjøvannspumper i teknisk bygg ved Fjærestua. Denne konkurranse skal pågå parallelt med en konkurranse om renovering av kunstgressbanen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: