Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lillehammer

Nybygg av boliger, forretning og kontor ved Skysstasjonen i Lillehammer
Ca 250 stk leiligheter, 20000 m2 kontor og 20000 m2 butikk. Gnr/bnr:200/1829, 1878, 201/2.
Nybygg av kjøpesenter og flerbolighus på Nordre Ål i Lillehammer
Ca. 100-200 boenheter og 20.000 m2 med handel.
Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Ny- og ombygg ved videregående skole i Lillehammer
Ny bygghall på ca. 1300 m2, parkeringskjeller og et innebygd kaldtlager. I tillegg skal det gjøres ombygningsarbeider i eksisterende bygningsmasser på ca. 800 m2.
Nybygg av administrasjons- og servicebygg i Lillehammer
Totalt areal som er tenkt oppført i massivtre, er i størrelsesorden 1200-1500 m2.
Etablering av friluftstoalett i Lillehammer kommune
Det skal i første omgang kjøpes inn ett toalett, men det kan bli aktuelt å anskaffe to stk på samme bestilling. Det vil ikke være tilgang til vann/avløp og strøm. Toalettet skal være stengt om vinteren

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: