Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Færder

Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Færder kommune inviterer til konkurranse om prosjektering og bygging av ny barneskole som totalentreprise - Labakken Skole. Anskaffelsesprosedyren er begrenset anbudskonkurranse med NS 8407 totalentreprise for utførelse. Overordnet informasjon om skolen: - 1-7.trinns barneskole, 3-parallell med dimensjonerende elevantall på 588 elever - Solsikken - mottakksklasse - Gruppe 10 (G10) vedtatt flyttet til ny skole på Labakken. G10 er dimensjonert for 15 elever, hvor dette er elever med spesielle behov - Kulturskolen flytter til ny skole på Labakken - Flerbrukshall med håndballflate 25x45m - Motorikkhall på ca. 320 m2 - Kulturscene i skolens amfi på torget inkl. forenklet bibliotek og sosialt rom. - Bruttoareal på skolens bygningsmasse, ca. 9300 m2 Labakken skole har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger med blant annet følgende føringer: - 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg. - Fossilfri byggeplass (selve skoletomten) - Lavt energiforbruk (netto levert energi) på 38 kWh/m2/år - Plusshus (opsjon)
Oppussing av kirkerom i kirke i Nøtterøy
Oppussing av vegger, himlinger og inventar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: