Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold fylke

Færder (8)
Horten (10)
Larvik (34)
Re (6)
Sande (4)
Sandefjord (19)
Svelvik (2)
Tønsberg (10)
Nybygg av næring, leiligheter og parkering i Holmestrand
150 nye leiligheter, grøntområde, cirka 6500 m2 næring.
Nybygg av sykehjem i Tønsberg
"Møteplassen i grenda". Ca 30 mål.
Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Færder kommune inviterer til konkurranse om prosjektering og bygging av ny barneskole som totalentreprise - Labakken Skole. Anskaffelsesprosedyren er begrenset anbudskonkurranse med NS 8407 totalentreprise for utførelse. Overordnet informasjon om skolen: - 1-7.trinns barneskole, 3-parallell med dimensjonerende elevantall på 588 elever - Solsikken - mottakksklasse - Gruppe 10 (G10) vedtatt flyttet til ny skole på Labakken. G10 er dimensjonert for 15 elever, hvor dette er elever med spesielle behov - Kulturskolen flytter til ny skole på Labakken - Flerbrukshall med håndballflate 25x45m - Motorikkhall på ca. 320 m2 - Kulturscene i skolens amfi på torget inkl. forenklet bibliotek og sosialt rom. - Bruttoareal på skolens bygningsmasse, ca. 9300 m2 Labakken skole har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger med blant annet følgende føringer: - 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg. - Fossilfri byggeplass (selve skoletomten) - Lavt energiforbruk (netto levert energi) på 38 kWh/m2/år - Plusshus (opsjon)
Nybygg av hotell, næring og leiligheter i Larvik
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av flerbruksbygg på Bolstad Gård i Sande
Fremdrift avhenger av etablering av gang- og sykkelveg i kommunal/fylkeskommunal regi. Inngår i rekkefølgebestemmelsene.
Ny-og ombygging til hybelbygg for pilotskolen i Sandefjord
Planen omfatter 2 nåværende bygg i Hangarveien 21, samt ett nybygg. Gnr/bnr: 27/24, 35, 38, 39, 40.
Nybygg av skole i Horten
18 byggemånader.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Etablering av flersenterbygg i Hof sentrum i Holmestrand
Gnr/bnr: 270/21, 119. Mellom Voldshagan og Haslestadlinna.
Utvidelse av barnehage i Holmestrand
Lås og beslag: Kaba MøllerUndal AS v/Tor Arne Brenden. Avfall: Norsk Gjenvinning AS v/Cassandra Lauby. Transport: Frellumstad AS. Lift: Høydeservice AS v/Leif Inge.
Ny fotballhall med kunstgressbane i Sandefjord
Kaldhall med 7-er kunstgressbane. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Byggestart er ukjent.
Nybygg av kunstgresshall i Sandefjord
Kald hall for 7-er bane. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Byggestart er ukjent.
Ny hall over kunstgressbane i Sandefjord
Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.
Vedlikehold av skole i Larvik
Omkledning av yttervegger, utskifting av tak og etablering av tre nye ventilasjonsanlegg. I tillegg har svømmehallen behov for utskiftning av tak mot nordøst fasade og omkledning av ytterveggene.
Utvidelse av Solerød barnehage i Undrumsdal
7-8 byggemåneder. Totalentreprisekostnad 4,2 mnok.
Oppgradering av barnehage i Larvik
Nytt kjøkken. Bytte av innerdører. Bytte av vinduer og ytterdører. Malingsarbeider. Gulvleggerarbeider
Oppgradering av svømmehallen i Sandefjord
Byggetips. Utskifting av fliser og lysanlegg i bassengområdet samt i hovedbassenget og varmtvannsbassenget. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023.
Omtekking av tak på kirke i Teie
Fullstendig omtekking tak (forbedret duk).
Oppussing av kirkerom i kirke i Nøtterøy
Oppussing av vegger, himlinger og inventar.
Oppgradering av garderober i stadion i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023.
Rehabilitering av barneskole i Sande
Utskiftning av vinduer og overflatebehandling og utskiftning av bordkledning.
Enøktiltak ved kulturbygg i Vestfold
Totalkostnad 1,5 mnok. Prosjektet består i å skifte ut 3 stk ventilasjonsaggregater.
Gulvsliping på kunstmuseum i Tønsberg
Haugar Vestfold Kunstmuseum planlegger å slipe og behandle ca 1300 kvm tregulv av typen bøkeparkett.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Oppgradering av alarmanlegg i kommunale bygninger i Larvik
Det kartlagt 39 Altelsendere som må byttes ut nå i 2019, 130 Saftelsendere og 3 Io-sendere som må byttes ut inntil 2024. De gamle Altelsendere skal slutte å fungere fra 2020. Gamle Saftelsendere vil miste signal i løpet av 2024 men allerede fra 2020 vil disse få halvert antall basestasjoner og kapasitet i 2G-nettet.
Innvendig vedlikehold av kirke i Torød
Behandling/maling innvendig av vegger/tak/gulv. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nytt varmeanlegg og varmestyring på kirke i Torød
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nytt klimaanlegg på bibliotek i Vestfold
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: