Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Flekkefjord

Nybygg av flerbrukshall på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider på eget prosjekt.
Nybygg av redningssentral/nødetatsbygg i Flekkefjord kommune
Nybygg av nødetatsbygg ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord.
Etablering av kompressorer for medisinsk trykkluftanlegg på sykehus i Flekkefjord
SSF har i dag en flaskebank og 2 kompressorer for medisinsk trykkluft. Sikkerhetsnormen for medisinske gassanlegg, SIS HB 370, beskriver at en må ha minimum 3 selvstendige anlegg, slik at man ved service og evt. havari fortsatt har redundant forsyning. Medisinsk trykkluft brukes bla. til pasientkritiske systemer som respirator og anestesirack. Kompressorene er ca. 20 år gamle og vanskelig å vedlikeholde på grunn av mangel på reservedeler. Begge enhetene skal derfor byttes ut. Leveransen innkluderer levering av kompressorer, installasjon, igangkjøring og bygningsmessige arbeider. I tillegg skal det gis tilbud på serviceavtaler for anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: