Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vest-Agder fylke

Nybygg av sykehusbygg for psykisk helse på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner. Gnr/Bnr: 150/1117, 1118, 112, 1833, 1629.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Tilbygg av videregående skole i Farsund
Elevmasse på 543 elever. To bygg med sammenkobling via kulvert under bakken. Bygg A, B, C og D.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av skole og barnehage i Kristiansand
120 stk barnehageplasser. Riving av eksisterende bygg på eget prosjekt.
Nybygg av kontor, forretningsbygg mm. Kristiansand, fase 1
Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av flerbrukshall på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider på eget prosjekt.
Oppgradering og ombygg av videregående skole i Kristiansand
1 bygg med 3-4 etasjer. 1 bygg med 7 etasjer.
Nybygg av redningssentral/nødetatsbygg i Flekkefjord kommune
Nybygg av nødetatsbygg ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord.
Nybygg av flerbrukshall i Lindesnes
Passivhus. Aktivitetsflate 25x45m. Parkeringsplass til ca 50 biler.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av forretningsbygg og boliger i Mandal
Resterende aktører blir ikke offentliggjort. Antatt kostnad.
Nybygg av flerbrukshall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av stasjon i Sogndalen
Intensjonsavtale mellom kommunen og Bane Nor.
Nybygg av barnehage på Justvika i Kristiansand
Barnehagebehovsplanen 2017-2027.
Nybygg av kraftvitensenter i Sirdal kommune
Ett kraftvitensenter for informasjon, studier og undervisning med mere.
Ombygging og påbygging av barne- og ungdomsskole i Sirdal
Nytt bygg 910m2 BTA. Ombygging 320m2 BTA.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra kan på sikt få utvidet kapasiteten fra dagens 200 elever til opp mot 500 elever.
Utvidelse av skole i Hægebostad
En del av skolen skal rives og gjenoppbygges. Rivingen er på ca. 410 m2 BTA.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg med 1 kontoretasje oppå dagens bygg. Ca. 40 kontorer, garderobearealer, wc, resepsjon og møterom.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg med 1 etasje oppå dagens bygg.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 80 plasser.
Tilbygg til barneskole i Kristiansand
Ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken.
Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg på Lomtjønn, øst for Vennesla sentrum
Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg for kommunens forvaltning, drift og vedlikeholdsavdeling. Ca 500 m2.
Om-og tilbygg av administrasjonsfløy og skole i Byremo
Ny administrasjonsfløy i gammelt bibliotek, nye grupperom, generell oppgradering.
Nybygg av tribune, lager med mer i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av kompressorer for medisinsk trykkluftanlegg på sykehus i Flekkefjord
SSF har i dag en flaskebank og 2 kompressorer for medisinsk trykkluft. Sikkerhetsnormen for medisinske gassanlegg, SIS HB 370, beskriver at en må ha minimum 3 selvstendige anlegg, slik at man ved service og evt. havari fortsatt har redundant forsyning. Medisinsk trykkluft brukes bla. til pasientkritiske systemer som respirator og anestesirack. Kompressorene er ca. 20 år gamle og vanskelig å vedlikeholde på grunn av mangel på reservedeler. Begge enhetene skal derfor byttes ut. Leveransen innkluderer levering av kompressorer, installasjon, igangkjøring og bygningsmessige arbeider. I tillegg skal det gis tilbud på serviceavtaler for anlegget.
Ombygging av gymsal til klasserom ved skole i Lindesnes
Det planlegges 2 klasserom og 2 grupperom med tilhørende tekniske anlegg.
Mindre utvidelse og ombygging av kontorplasser på skole i Kristiansand
Mindre utvidelse av skolen kombinert med ombygging. Eksisterende elevgarderobe i 1. etg. bygges om til lærerarbeidsplasser og det bygges ny garderobe.
Nytt undertak mm til rådhus i Åseral
Nytt undertak med lekter, sløyfer og takstein + graderenner, beslag og takrenner.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Utskifting av belysning i idrettshall m.m i Kristiansand kommune
Felles utlysning for Håneshallen, Sukkevannshallen, Havlimyra oppvekstsenter, Torridalshallen, Karusshallen, Torkelsmyra skole, Odderøyahallen, Flekkerøyhallen, Odderneshallen, Vågsbygdhallen og Sørlandshallen. Totalkostnad ca 3 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: