Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vest-Agder fylke

Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner. Gnr/Bnr: 150/1117, 1118, 112, 1833, 1629.
Nybygg av kjøpesenter, leiligheter og kontor i Vennesla Sentrum Nord
Gnr/bnr 6/173, 6/78, 6/241, 6/242, 6/1479, 6/1484, 6/226 og 6/516. 15 butikker og servering i første etasje, kontorer i andre og rundt 70 leiligheter over der.
Tilbygg av videregående skole i Farsund
Elevmasse på 543 elever. To bygg med sammenkobling via kulvert under bakken. Bygg A, B, C og D.
Nybygg av ungdomsskole i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 800 Mnok. 540 elever. Totalt 22500 kvm med Tangvall vgs og ungdomsskole.
Nybygg av videregående skole og kulturanlegg i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 800 Mnok. 630 elever. Totalt 22500 kvm med Tangvall vgs og ungdomsskole.
Nybygg av skole og barnehage i Kristiansand
120 stk barnehageplasser. Riving av eksisterende bygg på eget prosjekt.
Nybygg av leiligheter og butikk/næring i Marnadal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 60 leiligheter.
Nybygg av flerbrukshall på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider på eget prosjekt.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av flerbrukshall i Lindesnes
Passivhus. Aktivitetsflate 25x45m. Parkeringsplass til ca 50 biler.
Etablering av ny kollektivterminal på Tangvall i Søgne
4 oppstillingsplasser for buss. Moped og sykkelparkering. Gnr/bnr: 72/187, 72/190, 72/18, 72/210, 72/29, 72/86 og 72/75.
Nybygg av stasjon i Sogndalen
Intensjonsavtale mellom kommunen og Bane Nor.
Utvidelse av skole i Hægebostad
En del av skolen skal rives og gjenoppbygges. Rivingen er på ca. 410 m2 BTA.
Oppgradering av rådhus i Mandal
8-10 byggemåneder.
Utvidelse av park i Lyngdal
Skal plasseres ved den planlagte temaparken Knertenland i Lyngdal.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg med 1 kontoretasje oppå dagens bygg. Ca. 40 kontorer, garderobearealer, wc, resepsjon og møterom.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg med 1 etasje oppå dagens bygg.
Utbygging av barnehage i Farsund
Prosjektet omfatter rivning av bod og tak overbygg (ca 70 m2) , bygging av nye tilbygg med (ca 400m2) og noe ombygging/renovering i eksisterende bygg.
Om-og tilbygg av administrasjonsfløy og skole i Byremo
Ny administrasjonsfløy i gammelt bibliotek, nye grupperom, generell oppgradering.
Nybygg av tribune, lager med mer i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av kompressorer for medisinsk trykkluftanlegg på sykehus i Flekkefjord
SSF har i dag en flaskebank og 2 kompressorer for medisinsk trykkluft. Sikkerhetsnormen for medisinske gassanlegg, SIS HB 370, beskriver at en må ha minimum 3 selvstendige anlegg, slik at man ved service og evt. havari fortsatt har redundant forsyning. Medisinsk trykkluft brukes bla. til pasientkritiske systemer som respirator og anestesirack. Kompressorene er ca. 20 år gamle og vanskelig å vedlikeholde på grunn av mangel på reservedeler. Begge enhetene skal derfor byttes ut. Leveransen innkluderer levering av kompressorer, installasjon, igangkjøring og bygningsmessige arbeider. I tillegg skal det gis tilbud på serviceavtaler for anlegget.
Ombygging av gymsal til klasserom ved skole i Lindesnes
Det planlegges 2 klasserom og 2 grupperom med tilhørende tekniske anlegg.
Nytt undertak mm til rådhus i Åseral
Nytt undertak med lekter, sløyfer og takstein + graderenner, beslag og takrenner.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Utskifting av belysning i idrettshall m.m i Kristiansand kommune
Felles utlysning for Håneshallen, Sukkevannshallen, Havlimyra oppvekstsenter, Torridalshallen, Karusshallen, Torkelsmyra skole, Odderøyahallen, Flekkerøyhallen, Odderneshallen, Vågsbygdhallen og Sørlandshallen. Totalkostnad ca 3 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: