Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tromsø

Nybygg av kontor, verksted og lager i Tromsø
To alternativt tre bygg. 6000 m2 over mark og 3500 m2 under mark.
Nybygg av hotell i Tromsø
Moxy Hotels. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Nybygg av idrettshall i Tromsø
Seks ballflater og en innendørs friidrettsarena, samt kafé-område og noe tilskuerkapasitet. Et anlegg som kan benyttes til trening, seriespill/stevner og turneringer.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Etablering av bussterminal i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Illustrasjon; Arkitekt Stine Haugseth, Tromsø.
Riving av barnehage og nybygg av barnehage i Tromsø
Den nye barnehagen består av etasjes bygg på 607m2 (inkl. 101m2 overbygd areal) og utebod på 12m2. Detnye bygget skal holde passivstandard. Den eksisterende barnehagen på 220m2 på samme tomten skal rives. Barnehagetomta er utvidet fra dagens tomt på ca. 1600 m2, til utvidet tomt 2030 m2.
Ombygg av politihus i Tromsø
Operasjonssentralen for brann (110) skal etableres på eksisterende takterrasse på politihuset. Prosjektet har et bruttoareal på ca. 380 m2. Ca. 130 m2 er nytt bruttoareal (takterrassen) pluss ca. 30 m2 for nytt teknisk rom på taket. Ca. 220 m2 BTA er ombygging av eksisterende arealer.
Etablering av garderober ved eksisterende ambulansestasjon i Tromsø
Oppdragsgiver forutsetter å inngå en leieavtale med varighet på 5 - fem - år med ensidig opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med ytterligere 5 år.
Etablering av friluftstoalett i Tromsø kommune
Fellesutlysning for: Snarbyeidet, Tønsvika og Finnvikskardet.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: