Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Verdal

Nybygg av barnehage i Ydsedalen
Arealet ligger nord for Fiolvegen, nordøst for Symrevegen, sør for Nordbergshaugvegen og vest for Sjøbygdvegen/ jordbruksarealet vest for denne vegen.
Oppføring av nytt garasje/carport samt tilbygg av garasje på brannstasjon i Verdal kommune
Oppføring av ny frittstående garasje/carport samt tilbygg til garasje. I tillegg oppføring av nytt masselager med sorteringsrom i betong.
Oppgradering av låsesystem, overvåkning mfl i bibliotek i Verdal kommune
Leverandøren skal gi tilbud på løsning som inneholder låsesystem, overvåkning, programvare, hardware, løsning for talemeldinger, tilgangsstyring, RFID-brikker, alarm, opplæring, montering og service.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: