Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Levanger

Nybygg av barnehage i Levanger
8 avdelningar. 4 enheter nybygg à 39 barn, 2000 - 2500m2.
Tilbygg av administrasjonsbygg i Levanger
Påbygg av kontorbygg, oppgradering av kjøkken og garderobefasiliteter i eksisterende bygg.
Brannsikringstiltak ved helsetun i Levanger
Dette dreier seg om sprinkling av deler av bygg, utskifting av dører, branntetting m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: