Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trøndelag fylke

Agdenes (1)
Bjugn (5)
Flatanger (0)
Fosnes (0)
Frosta (1)
Frøya (5)
Grong (1)
Hemne (1)
Hitra (2)
Holtålen (0)
Inderøy (2)
Klæbu (6)
Leka (0)
Levanger (3)
Lierne (2)
Malvik (2)
Meldal (1)
Melhus (2)
Meråker (1)
Nærøy (3)
Namsos (5)
Oppdal (8)
Orkdal (10)
Osen (2)
Overhalla (2)
Rennebu (1)
Roan (1)
Røros (3)
Selbu (0)
Skaun (1)
Steinkjer (11)
Stjørdal (11)
Trondheim (45)
Tydal (0)
Verdal (4)
Verran (0)
Vikna (8)
Åfjord (3)
Ørland (5)
Nybygg av vitenskapsmuseum i Trondheim
Oppgradering av magasinene for de vitenskapelige samlingene, og møte behov for fleksible og tidsriktige utstillingsrom.
Riving av næringsbygg og nybygg av høyskole og idrettshall i Trondheim
Undervisning for Helse-og sosialfag. Riving av totalt 9000 m2. Parkering for 500 sykler under tak.
Etablering av næring og lager i Osen
Planområdet er ca 300 daa og planlegges regulert til havn, nærinsbebyggelse, forretning, kontor, industri og fiskerihavn/småbåthavn.
Nytt helsehus i Frøya
28 plasser og 48 omsorgsboliger.
Tilbygg av idrettsanlegg på Nidarø i Trondheim
En eldre del av idrettsanlegget skal rives og tilbygget skal kunne ta imot 8000 tilskuere. Riving og levering av tribuneanlegg ligger på separate prosjekt.
Nytt sikkerhets psykiatribygg ved sykehuset i Trondheim
Østmarka, gnr/bnr 413/122, 104 og 105 m.fl
Nybygg av kombinert leilighets- og næringsbygg i Hommelvik
Nytt signalbygg. Første etasje er avsatt til forretningsvirksomhet, mens de tre øvrige etasjene vil inneholde kontorer og leiligheter. Riving av to isolerte lagerhaller og et kontorbygg med samlet areal på 1800 m2. Samlet er det planlagt ca 3500 kvadratmeter med næringslokaler og ca 6400 kvadrat med boliger.
Nybygg av barneskole og idrettshall på Gimse i Melhus
Ca. 550 elever. Gnr/bnr: 30/4, 30/101, 30/166, 30/128 m.fl.
Nybygg av bo-, helse- og velferdssenter på Øverhagaen i Røros, trinn 1 og 2
Totalt ca. 9600 m2 med 22 sykehjemsplasser og 55 omsorgsboliger med heldøgnspleie. Ferdigstilt februar 2022.
Nybygg av helse- og velferdssenter i Klæbu sentrum
Vikingveien 12, 14, 16, 18 og 20. 60 sykehjemsplasser.
Nybygg av idrettshaller og svømmebasseng på Kolvereid i Nærøy
Planen består av basishall, dobbel idrettshall og svømmehallanlegg. To "håndballflater" med en aktivitetsflate på ca. 25 x 45 meter hver, middels stor BASIS-hall med aktivitetsflate 25 x 30 meter, samt svømmehall med 25 x 12,5 meters treningsbasseng og 12,5 x 8,5 meters opplæringsbassen på Kolvereid.
Utvidelse av COOP Mega og ombygging av Domus i Oppdal
Tilbygg og ombygging gir hele 2000 nye kvadratmeter næringsareal.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Rørvik
4500 kvm kontor og forretning. 2-3 etasjer.
Etablering av bygg og infrastruktur for prosessanlegg på Ørland
Oppføring av betongbygg/vegger/tekniske rom, levering og montering av tekniske systemer så som elektro og vvs-anlegg og grunnarbeider med infra og utomhusarbeider.
Nybygg av hockeyarena i Trondheim
Plassering ikke fastsatt, eventuelt på busstomten på Sorgenfri.
Nybygg av dagligvarehandel, forretning og leiligheter i Orkanger
Gnr/bnr: 1/237 og 448. Forretningen skal etableres i et kombinertbygg med forretning og parkering i første etasje og boliger i andre og tredje etasje.
Nybygg av forretning og kontor i Trondheim
I 1. etasje er det planlagt dagligvarebutikk. Tilbaketrukket femte etasje. Gnr/bnr: 66/18, 107.
Nybygg av næringsareal i Bjugn
Ca. 60 dekar gjenstår. Byggeklara tomter fra 2000 m2 til 13000 m2.
Ny kampflybase Ørlandet, idrettsbygg
Idrett, undervisning, lager, støyisolering, riving mm. Gjennomgående entrepriser og leveranser. Adgangskontroll mm, alarm, sikring. Spesielle dører, porter.
Rehabilitering av samfunnshus i Steinkjer
Entreprenør for K701 Sceneteknikk er Bright Norway AS.
Riving av eksisterende bygg og nybygg av ungdomsskole på Botngård
TEK 2017. Ungdomsskole for 240 elever, korps og kor. Riving av eksisterende bygg på tomta.
Riving -og nybygg av sykehjem mm i Roan
Bygging av ny sykeheim og eventuelt terapibad. Prosjektet inkluderer også riving og ombygging av noe eksisterende bygningsmasse i tillegg til utomhusarbeider med aktivitetspark.
Nybygg av kunsthus m.m i Trondheim
Skulpturpark på taket.
Nybygg av folkehøyskole i Sørli
75 elever. Skolen skal bygges øst for Mebygda sentrum.
Nybygg av barnehage i Levanger
8 avdelningar. 4 enheter nybygg à 39 barn, 2000 - 2500m2.
Nybygg av idrettshall i Høylandet sentrum
TEK 17. Spilleflate 20x40 meter (håndballbane).
Etablering av nytt aktivitetssenter i Rørvik
Planområde er ca 35,3 daa.
Til- og ombygg av ungdomskole på Åsly i Indre Fossen
Rådmannens innstilling foran møtet i oppvekstutvalget er å flytte ungdomsskoleelevene fra Vanvikan skole, og Stadsbygd skole, til Åsly.
Nybygg av Burger King i Oppdal
Burger King snuser på Oppdal for en etablering av en restaurant langs E6 gjennom sentrum.
Nybygg av barnehage i Bjugn
6 avdelninger for ca 120 barn.
Nybygg av barnehage i Melhus
Det skal etableres en ny fem-avdelnings barnehage for 80 barn.
Ny terminalløsning ved Trondheim lufthavn Værnes
Ny sorteringshall for inn- og utland.
Nybygg av barnehage ved Austafjord oppvekstsenter på Nylandet
Planområde er på ca. 24,5 daa. Barnehage to avdelinger og kapasitet for ca. 35 barn.
Rehabilitering av fengsel i Trondheim
Rehabiliteringen av bygg A omfatter blant annet utskifting av tekniske anlegg, ventilasjon, oppussing av eksisterende arealer og noe ombygging. I forbindelse med arbeidene vil bygget stenges, men sentralvakten (i A bygget) og resten av fengselet skal være i drift i byggeperioden. Det skal etableres egen midlertidig adkomst til bygget og provisorisk rigg for å ivareta funksjoner som må flytte ut av bygget i forbindelse med rehabiliteringen. I forbindelse med konkurransen skal også opsjonspris på utvidelse av kvinneavdelingen og helseavdelingen (inklusivt ombygging av 2.etasjen) oppgis.
Nybygg av barnehage i Trondheim
Prosjektet er utsatt. Antatt byggestart og kostnad. Tomt for midlertidig barnehage skal vurderes utviklet til permanent barnehage i samarbeid med Moholt menighet.
Til-og ombygg av barneskole i Stjørdal
ca 2700-3000 m2 utbyggningsareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: