Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trøndelag fylke

Flatanger (0)
Frosta (0)
Frøya (5)
Grong (1)
Heim (1)
Hitra (4)
Holtålen (0)
Inderøy (45)
Leka (0)
Levanger (11)
Lierne (1)
Malvik (6)
Melhus (8)
Meråker (1)
Namsos (6)
Oppdal (1)
Orkland (12)
Osen (0)
Overhalla (7)
Rennebu (1)
Rindal (1)
Røros (13)
Selbu (3)
Skaun (2)
Steinkjer (10)
Stjørdal (18)
Trondheim (83)
Tydal (1)
Verdal (5)
Åfjord (2)
Ørland (6)
Nybygg av næringsbygg og boliger inntil nye Trondheim Stasjon
Samarbeide mellom Trondheim kommune, Trondheim Bussterminal AS og Rom Eiendom AS. Einskapsenheten på Trondheim kommune koordinerer arbeidet. 6-8 etasjer.
Riving av næringsbygg og nybygg av høyskole og idrettshall i Trondheim
Undervisning for Helse-og sosialfag. Riving av totalt 9000 m2. Parkering for 500 sykler under tak.
Nybygg av skole og flerbrukshall i Trondheim
Fellesultlysning for bygging av 2 skoler, idrettshall, rehabiliteringssenter og utomhusarealer.
Nybygg av hotell og leiligheter i Levanger
Ca 40-60 leiligheter og ca 200 hotellrom.
Nybygg av rehabiliteringssenter i Trondheim
Fellesultlysning for bygging av 2 skoler, idrettshall, rehabiliteringssenter og utomhusarealer.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt helsehus i Frøya
28 plasser og 48 omsorgsboliger.
Nybygg av Coop-butikk og leiligheter i Verdal
3-4 etasjer, parkeringskjeller. 99-107 leiligheter. 4100-5900 m2 næringsarealer. Nordgata 14 og 18 mfl. Gnr/bnr: 19/674, 19/21, 29/295, 19/1295 mfl.
Til-og ombygg av barneskole i Stjørdal
ca 2700-3000 m2 utbyggningsareal.
Nybygg av barneskole og idrettshall på Gimse i Melhus
Ca. 550 elever. Gnr/bnr: 30/4, 30/101, 30/166, 30/128 m.fl.
Nybygg av hotell alternativt boliger i Levanger
Kommunen skal selge en tomt på havna til en potensiell hotellutbygger. Det er mulig å bygge både boliger og hotell på tomta.
Nybygg av kombinert leilighets- og næringsbygg i Hommelvik
Nytt signalbygg. Første etasje er avsatt til forretningsvirksomhet, mens de tre øvrige etasjene vil inneholde kontorer og leiligheter. Riving av to isolerte lagerhaller og et kontorbygg med samlet areal på 1800 m2. Samlet er det planlagt ca 3500 kvadratmeter med næringslokaler og ca 6400 kvadrat med boliger.
Nybygg av kino, bibliotek, kulturbasert næring mm i Steinkjer
Planen er at Atleten skal rives og at det bygges et stort kulturkvartal på hele tomten. Den gamle kinosalen skal bygges om til teater-konsertsal. Kulturskolen flyttes og renoveres.
Nybygg av idrettshaller og svømmebasseng på Kolvereid i Nærøy
Planen består av basishall, dobbel idrettshall og svømmehallanlegg. To "håndballflater" med en aktivitetsflate på ca. 25 x 45 meter hver, middels stor BASIS-hall med aktivitetsflate 25 x 30 meter, samt svømmehall med 25 x 12,5 meters treningsbasseng og 12,5 x 8,5 meters opplæringsbassen på Kolvereid.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Rørvik
4500 kvm kontor og forretning. 2-3 etasjer.
Nybygg av kontor på Leangen i Trondheim
BREEAM - Very Good. Ca 18 byggmåneder. Teknisk rom på taket. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av idrettsanlegg på Hov i Soknedal
Gnr/bnr: 134/2, 3 mfl. 15,4 daa. (Østre del).
Riving og nybygg av grunnskole i Lensvik
Totalt 200 barn og elever.
Nybygg av kontorbygg i Stjørdal
Byggeklart. 8,5 mål, 170% utnyttelse.
Utvidelse av kulturhus i Namsos
En samlokalisering av kulturskolen, opplæringssenteret og flyktningtjenesten.
Rehabilitering av fengsel i Trondheim
Rehabiliteringen av bygg A omfatter blant annet utskifting av tekniske anlegg, ventilasjon, oppussing av eksisterende arealer og noe ombygging. I forbindelse med arbeidene vil bygget stenges, men sentralvakten (i A bygget) og resten av fengselet skal være i drift i byggeperioden. Det skal etableres egen midlertidig adkomst til bygget og provisorisk rigg for å ivareta funksjoner som må flytte ut av bygget i forbindelse med rehabiliteringen. I forbindelse med konkurransen skal også opsjonspris på utvidelse av kvinneavdelingen og helseavdelingen (inklusivt ombygging av 2.etasjen) oppgis.
Nybygg av barnehage i Levanger
8 avdelningar. 4 enheter nybygg à 39 barn, 2000 - 2500m2.
Riving, ny- og ombygg av barneskole og flerbrukshall på Skage i Overhalla
Rehabilitering og omgjøring av eksisterende 97-bygg. Riving av eksisterende gymsal og 1983-bygg. Oppføring av et nytt bygg for 1-4 trinn og etablering av en ny flerbrukshall med en spilleflate på 16x24m.
Nybygg av barnehage på Brøset
1800 boenheter. 330 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av parkeringsanlegg i Stjørdal
Byggeklar tomt på 6,5 mål.
Nybygg av industri og handel på Klett
Prosjektet er utsatt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen. Ca 3 000 m2 handel.
Nybygg av næring/industri på Frøya
Ferdig regulert. 130 daa.
Etablering av nytt aktivitetssenter i Rørvik
Planområde er ca 35,3 daa.
Etablering av parkeringshus ved sporthall og videregående skole i Melhus kommune
Parkeringshuset skal ha en kapasitet på 200 p-plasser, fordelt over 3 etasjer. Det skal legges tilrette for at det, ved en senere anledning, skal kunne etableres en hallflate på byggets tak. hallflaten skal kunne tilknyttes dagens hall.
Nybygg av idrettshall og kunstgressbane i Hovsmoen
Idrettshall for volleyball, minihåndball og typisk allidrett. Og klatrehall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: