Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Arkitektgruppe 1: KENGO KUMA & ASSOCIATES / MAD ARKITEKTER / KONSTRUKSJONTEKNIKK. Arkitektgruppe 2: SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS / SLA / RAMBØLL.
Etablering av forretning- og industri i Skien
Planområdet er ca. 38 daa.
Etablering av nytt fylkeshus i Skien
I forbindelse med sammenslåingen av Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Det skal utredes 4 alternative løsninger for nytt fylkeshus i Skien: a, bygga nytt fylkeshus. b, kjøpe eksisterende bygg. c, leie. d, bygge ut/bygge om eksisterende fylkeshus .
Etablering av ventilasjonsanlegg i bygg 3 ved fylkeshuset i Skien
Det bør etableres ventilasjonsanlegg i løpet av 4-6 år (2018-2020).
Utskifting av ventilasjonsaggregat ved sykehus i Telemark (ST146327)
Det skal leveres og installeres et nytt ventilasjonsaggregat, isvannskjølemaskin og tørrkjøler med komplettrøranlegg, samt tillhørende VVS-automatikk og tavle. Varmeshuntentil aggregatet skal rives og erstattes med ny shunt og pumpe.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Riving av hus og kiosker på Grenland i Telemark
Statens vegvesen Region sør ønsker tilbud på rivning og sanering av 3 stk. hus (2 på Gulset, og 1 på Tollnes) og 2 kiosker langs E18 ved Svartorkjær i Bamble.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: