Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Siljan

Nybygg av barnehage på Torsholtjordet i Siljan kommune
3 avdelingers barnehage med 18 barn pr. avd. Det skal i tillegg opparbeides et utomhusanlegg med lekeareal, leker, sykkel-/gangveier, div. uteplasser i inngjerdet barnehageområde, samt veier og plasser utenfor dette.
Rehabilitering av garderober ved skole i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utvendig kalking og maling av kirke i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utvendig maling av kommunehus i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: