Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Porsgrunn

Utvidelse og ombygging av ungdomsskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Kjølnes ungdomsskole og Borge skole.
Utvidelse og ombygging av ungdomsskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Tveten ungdomsskole og Borge skole.
Etablering av spesialenhet ved barneskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Tveten ungdomsskole og Kjølnes ungdomsskole.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1100 m2. Blomsterhandel: 250 m2. Veksthus: 200 m2.
Rehabilitering av campus i Porsgrunn
Tiltakene er i hovedsak energitiltak for å redusere energiforbruk. Prosjektet omfatter utskifting og oppgradering av 6 luftaggregat med vav-styring og automasjon. Utskifting vinduer i fasade mot kontorer, forsøkshall, laboratorier plan 1 og 3 trapperom. Utskifting glass mot glassgata fra to til tre lag i glasstaket/vegger. Utskifting lysarmaturer med LED lys. Ny fordelingssentral for varmtvann (kilde fjernvarme). Automasjon og styring av sentral varme, ventilasjon og lys, derav nye radiatorer med ventilstyring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: