Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Telemark fylke

Bamble (9)
(1)
Drangedal (7)
Fyresdal (2)
Hjartdal (0)
Kragerø (7)
Kviteseid (1)
Nissedal (0)
Nome (1)
Notodden (5)
Porsgrunn (12)
Sauherad (2)
Seljord (0)
Siljan (4)
Skien (13)
Tinn (1)
Tokke (0)
Vinje (1)
Nybygg av parkeringstunnel i Kragerø
Total lengde på 88 meter og en bredde på 17 meter.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt.
Utvidelse og ombygging av ungdomsskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Kjølnes ungdomsskole og Borge skole.
Ny- og ombygg av barne-og ungdomsskole i Gvarv
Nytt bygg for 5-10 trinn og for 1-4 trinn skal bygget beholdes men tilpasses nybygget. Tilknyttet skolebygget er det i dag en idrettshall og svømmebasseng. Denne er planlagt utvidet med ca. 1.400 m2.
Etablering av nytt fylkeshus i Skien
I forbindelse med sammenslåingen av Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Det skal utredes 4 alternative løsninger for nytt fylkeshus i Skien: a, bygga nytt fylkeshus. b, kjøpe eksisterende bygg. c, leie. d, bygge ut/bygge om eksisterende fylkeshus .
Utvidelse og ombygging av ungdomsskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Tveten ungdomsskole og Borge skole.
Nybygg av vernebygg på Vemork i Rjukan kommune
BYA 400-600 kvm. Nybygg av et vernebygg over ruineneav Tungtvannskjelleren og Hydrogenfabrikken på Vemork i Tinn kommune.
Nybygg av barnehage på Torsholtjordet i Siljan kommune
3 avdelingers barnehage med 18 barn pr. avd. Det skal i tillegg opparbeides et utomhusanlegg med lekeareal, leker, sykkel-/gangveier, div. uteplasser i inngjerdet barnehageområde, samt veier og plasser utenfor dette.
Riving-og nybygg av barnehage i Drangedal
4 avdelinger, minimum 96 plasser og med fleksibel mulighet til å utvide til 108 plasser.
Etablering av spesialenhet ved barneskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Tveten ungdomsskole og Kjølnes ungdomsskole.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1100 m2. Blomsterhandel: 250 m2. Veksthus: 200 m2.
Opprusting av storsalen ved Sentrumsgården i Bamble
Opprusting av storsalen inklusive utvidelse til 300 sitteplasser.
Rehabilitering av campus i Porsgrunn
Tiltakene er i hovedsak energitiltak for å redusere energiforbruk. Prosjektet omfatter utskifting og oppgradering av 6 luftaggregat med vav-styring og automasjon. Utskifting vinduer i fasade mot kontorer, forsøkshall, laboratorier plan 1 og 3 trapperom. Utskifting glass mot glassgata fra to til tre lag i glasstaket/vegger. Utskifting lysarmaturer med LED lys. Ny fordelingssentral for varmtvann (kilde fjernvarme). Automasjon og styring av sentral varme, ventilasjon og lys, derav nye radiatorer med ventilstyring.
Rehabilitering og påbygg av kapell i Notodden
Planlagt byggestart uke 38/39 og planlagt ferdigstillelse april/mai 2020.
Til- og ombygg av eksisterende servicebygg i Kviteseid
Brutto areal tilbygg: ca. 88 m2. Brutto areal eksisterende bygg: ca. 277 m2 (kun deler av dette berøres ved ombygging).
Utskifting av ventilasjonsaggregat ved sykehus i Telemark (ST146327)
Det skal leveres og installeres et nytt ventilasjonsaggregat, isvannskjølemaskin og tørrkjøler med komplettrøranlegg, samt tillhørende VVS-automatikk og tavle. Varmeshuntentil aggregatet skal rives og erstattes med ny shunt og pumpe.
Oppgradering av stålbasseng i Tinfos bad
Terapibasseng 12,5 x 9,5 m dybde fra 0,9 til 1,6 m.
Ombygging av videregående skole i Telemark
Oppdraget går ut på ombygging/oppussing av nåværende lærer arbeidsplasser til bibliotek, etablering av nye lærerarbeidsplasser i to eksisterende klasserom inkl. korridor for kopi/kaffe og oppgradering av inngangsparti/foajé i forhold til universell utforming.
Oppgradering av brannstasjon i Fyresdal
Fra økonomiplan 2018-2021.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Riving av hus og kiosker på Grenland i Telemark
Statens vegvesen Region sør ønsker tilbud på rivning og sanering av 3 stk. hus (2 på Gulset, og 1 på Tollnes) og 2 kiosker langs E18 ved Svartorkjær i Bamble.
Rehabilitering av garderober ved skole i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utvendig kalking og maling av kirke i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utvendig maling av kommunehus i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: