Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sogndal

Utbygging av videregående skole (nytt vitensenter) i Sogndal avdeling i Kaupanger
Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill i to ulike faser. I den første fasen, samspillsfasen vil leverandøren som tildeles kontrakt være ansvarlig for å videreutvikle sitt tilbud frem til ett endelig forprosjekt. Utviklingen skal skje i tett samarbeid med oppdragsgiver. Søknad om rammetillatelse og eventuelle andre planavklaringer vil skje i denne fasen. Dersom oppdragsgiver godkjenner forprosjektet vil prosjektet gå over i fase to, utførelsesfasen.
Nybygg av flerbrukshall og parkeringskjeller på campus i Sogndal
Ny fleirbrukshall med parkeringskjellar og buldreanlegg.
Ombygging til forretning i Sogndal
Ombygging fra parkeringsplasser til forretning i 2 etasje.
Rehabilitering av tak og vinduer samt maling av kommunehus i Sogndal
Sogndal kommune ønskjer å skifte taket, viduer samt male og utføre andre mindre byggearbeider på kommunehuset i sogndal. Det skal skiftast omlag 110 vinduer og 4 dører. Taket er omtrent 750m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: