Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Årdal

Utskifting av sklier i svømmehall ved Årdal friluftsbad
Prosjektet består i utskifting av eksisterende vassklier i Årdal friluftsområde som ligg i Øvre Årdal. Eksisterende rammeverk skal benyttes og skliene skal ha samme layout. Skliene skal utføres i plast eller stål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: