Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (2)
Aurland (2)
Bremanger (0)
Eid (3)
Fjaler (1)
Flora (20)
Førde (15)
Gaular (1)
Gloppen (2)
Gulen (1)
Hornindal (0)
Hyllestad (0)
Høyanger (9)
Jølster (1)
Lærdal (0)
Leikanger (5)
Luster (2)
Naustdal (1)
Selje (2)
Sogndal (12)
Solund (1)
Stryn (10)
Vik (2)
Vågsøy (1)
Årdal (2)
Ny- og ombygg av sykehus i Førde, trinn 2 m.fl.
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk.
Nybygg av forretning og leiligheter i Førde
9.000 m2 nytt forretningsareal og ca. 130 bustader.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av kontor og forretning i Førde
3-5 etasjer. 4500-6000 m2.
Utbygging av videregående skole (nytt vitensenter) i Sogndal avdeling i Kaupanger
Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill i to ulike faser. I den første fasen, samspillsfasen vil leverandøren som tildeles kontrakt være ansvarlig for å videreutvikle sitt tilbud frem til ett endelig forprosjekt. Utviklingen skal skje i tett samarbeid med oppdragsgiver. Søknad om rammetillatelse og eventuelle andre planavklaringer vil skje i denne fasen. Dersom oppdragsgiver godkjenner forprosjektet vil prosjektet gå over i fase to, utførelsesfasen.
Riving-og nybygg av skole i Dale i Sunnfjord
1-10 skole. Riving av 3000 m2 eksisterende skole.
Utvikling av Trovik-kvartalet i Florø
Mulighet for utfylling i sjø.
Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
12-15 byggemåneder. Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Etablering av brannstasjon i Stryn
Den nye brannstasjonen skal lokaliserast mellom Grønevik og Rise.
Nybygg av flerbrukshall og parkeringskjeller på campus i Sogndal
Ny fleirbrukshall med parkeringskjellar og buldreanlegg.
Riving, ny eller om- og tilbygg av kontor og forretning, Førde
Hafstadveien 44, 46 og 48 og Fjellvegen 9.
Nybygg av idrettshall m.m i Gaular
Prosjektet omfatter også ca. 5500 m2 utvendige anlegg.
Utbyggning og renovering av eksisterande bygg i Førde
61/117, 61/53, 61/379. Det skal leggast til rette for kontor i dei øvste etasjane, medan dagens drift med butikklokale/treningssenter skal vidareførast i dei nedste etasjane.
Ombygging til forretning i Sogndal
Ombygging fra parkeringsplasser til forretning i 2 etasje.
Utvidelse og opprustning av fylkeshuset i Leikanger
Planlagt byggestart medio august og ferdigstillelse januar/februar 2020.
Nybygg av hangar ved Haukåsen flyplass i Sogndal
Hangaren skal bygges for nattstasjonering av rutefly på Sogndal Lufthamn Haukåsen.
Ombygg og tilbygg av barnehage i Selje
Utvidelse med 1 avdeling, ombygging av eksisterende barnehage samt etablering av parkeringsplass.
Rehabilitering av fasade på flerbrukshall i Leikanger
Prosjektet omfatter rehabilitering av ca. 400 m2 fasade, etablering av nye beslag og gesims løsninger, etablering av nye takløsninger, utskifting av ca. 250 m2 med glas og etablering av ny vinduer og rømningsvei.
Opprustning av festsal i Flora samfunnshus i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Energisparekontrakt på barne- og ungdomsskole i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på barneskole i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på barneskole og barnehage i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på kulturhus og svømmehall i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på ungdomsskole i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Utskifting av sklier i svømmehall ved Årdal friluftsbad
Prosjektet består i utskifting av eksisterende vassklier i Årdal friluftsområde som ligg i Øvre Årdal. Eksisterende rammeverk skal benyttes og skliene skal ha samme layout. Skliene skal utføres i plast eller stål.
Oppgradering av omsorgssenter i Florø
Oppgradering av bla. baderom.
Tilbygg og rehabilitering av barnehage i Askvoll
Det skal gjennomføres nytt tilbygg på ca 122 m2 BRA - samt oppgradering av eldre del som vil omfatte utskifting/montering av nye vinduer og endring av romindeling osv.
Rehabilitering av tak og vinduer samt maling av kommunehus i Sogndal
Sogndal kommune ønskjer å skifte taket, viduer samt male og utføre andre mindre byggearbeider på kommunehuset i sogndal. Det skal skiftast omlag 110 vinduer og 4 dører. Taket er omtrent 750m2.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Rehabilitering av parkettgulv i idrettshall i Leikanger
Sliping av golv. Merke opp eksisterande banemerking + merking til kortbanehandball. Lakkere golv. Felttest av rehabilitert golv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: