Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Time

Tilbygg av lensmann- og politihus på Bryne
Gnr/bnr: 1/104 og 1/47. Arne Gaborgs veg 15-17. Hensikten med planen er å videreutvikle området ved å bygge et nytt garasjebygg og trappetårn for å tilrettelegge ombygging av eksisterende politilokaler samt utbygging av en ny lagringsbod, sykkelparkering og en utvidelse av eksisterende publikumsinngang ved dagens justisbygg.
Nybygg av matbutikk i Bryne
Gnr/bnr 1/614, 653 1.200-1.400 m2
Nybygg av barnehage i Bryne
Privat barnehage. 6-7 avd. 120 barn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: