Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Haugesund

Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Om- og tilbygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av svømmehall i Haugesund
Kommunen ønsker at en ekstern aktør tar på seg oppgaven med å bygge og drifte svømmehall, hvor kommunen kan leie bassengtid. Den kapasiteten som kommunen leier skal tildeles kommunens lovpålagte svømmeundervisning, samt til idrettsaktivitet.
Oppgradering av garderobe- og svømmeanlegg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utbygging av spredenett på sykehus i Haugesund
Helse Fonna skal i 2020 gå i gang med utbygging av sitt spredenett på Haugesund sjukehus. Årsaken til dette er at ByggHaugesund2020 bygger ut spredenett for alle funksjoner og en ønsker at resterende byggningsmasse skal ha lik løsning. Dagens løsning med DECT telefoner utgår, mens persøker beholdes. Etablering av fordelere og baser. Totalt skal det utplasseres ca. 530 baser (AP). Disse skal knyttes til eksisterende fordeler rom med nye switcher. U1 og U2 skal tilrettelegges for GSM dekning.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Sør og Vest: kontorsteder i Sandnes, Arendal, Kristiansand, Egersund, Haugesund, Ølen, Norheimsund, Stord, Bergen, Voss, Førde, Sogndal, Måløy og Loen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: