Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (2)
Eigersund (6)
Gjesdal (2)
Haugesund (13)
(10)
Karmøy (7)
Klepp (3)
Kvitsøy (1)
Lund (2)
Randaberg (1)
Sandnes (40)
Sauda (7)
Sokndal (2)
Sola (9)
Stavanger (67)
Strand (6)
Suldal (2)
Time (9)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Nybygg av barnehage, flerbrukshall, skole, kontor, parkering, butikk og bydelsfunksjon i Storhaug bydel, Stavanger
B21-skole, 3 parallelle klasser/7 trinn. Barnehage 6 avd. Gnr/bnr: 53/210, 640, 647. BRA: Ny bebyggelse 20.000 m2 + ny parkering 8000 m2.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Hillevåg bydel, Stavanger
4000 m2 næring. ca. 230 leiligheter. Gnr/Bnr: 21/1261, 21/702, 21/952, 21/602, 21/988, 21/989.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>> 18.000-19.000 m2
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Nybygg av kontorbygg i Forus, del 2 og 3
BREEM NOR-sertifisering.
Nybygg av hotell, næringsbygg og kai i Stavanger
Hotell: 12.000 m2 och kontor: 10.000 m2. 200-300 rom.
Nybygg av parkering- og næringsbygg i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av barneskole i Jørpeland
Riving av skolebygg, SFO og to eneboliger.
Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Bryne
6000 m2 næring og 3500 m2 boliger.
Nybygg av industriområde i Ølen
Totalt 20 mål tomt. Kan deles i mindre deler.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av barneskole og idrettshall på Kleppe
BREEM: Very good og nullenergi bygg. Barneskole til 350 elever.
Rehabilitering og nybygg av ungdomsskole i Stavanger
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av skole og idrettshall i Hafrsfjord
Ny barneskole med to parallelle klassetrinn og spesialavdeling. Gammel bygningsmasse skal rives. Idrettshall skal bygges i tilknytning til skolen. B14-skole med STOLT: ca 6.650 m2 Idrettshall: ca 2.483 m2 BREEM NOR-Very Good.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Innvendig rehabilitering av kontor- og undervisningsareal i Stavanger
Rehabilitering og oppussing av kontor og undervisnings areal på ca. 11000 kvm i Stavanger området. Arealet er fordelt over 4 bygninger og 3 etasjer. I 3 av bygningene skal det rives helt ned innvendig for så å bygges opp igjen på ny. Alt teknisk skal skiftes. Den siste blokken skal bygges om og alle tekniske installasjoner skal skiftes ut. Alle arbeider er innendørs. Kontraktarbeidet for bygningsmessige- og tekniske fag er ca. like store. Bygningsmessige arbeider består av: rivningsarbeider som inkluderer rivning av vegger, tak, gulv, trapper, tekniske utstyr, kabler, etablering av ny heis og trapper, oppbygning av vegger, gulv og himling. Tekniske arbeider består av: installasjon av 3-4 ny ventilasjonsanlegg + kanaler, etablere nye toaletter, tekjøkken, utskifting av kjøleanlegg/varmeanlegg, installere UPS back up, legge opp alle strøm, fiber, telekabler på nye, installere nytt brannalarmanlegg.
Nybygg av kontor og lett industri i Forus
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av turistsenter i Jøssingfjord, Sokndal
Arkitekt-arkitektstudentene Gustav Hultman og Erik Magnusson. I nær tilknytning til Nedre Helleren kraftstasjon
Nybygg av flerbrukshall i Strand kommune
2 etasjer+teknisk rom på tak.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
340 p-plasser. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Nybygg av ridesenter på Bryne
Gnr/bnr: 1/11, 1/19 og 1/2.
Nytt bydels- og helsehus i Kvernevik i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. OPS-prosjekt.
Rammeavtale for bygningsmessige arbeider i Sør-Rogaland
Det skal inngås rammeavtale for følgende håndverkstjenester: Tømrerarbeider (tømrer- og snekkerarbeider), Murerarbeider (mur-, stein- og flisleggingsarbeider), Betongarbeider (grunn- og betongarbeider), Taktekker (takleggings- eller reparasjonsarbeid).
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av barnehage på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Privat barnehage med inntil 10 avdelinger.
Nybygg av ungdomsskole i Karmøy
To parallelle-klasser og maks. 180 elever.
Nybygg av idrettshall i Vormedal
Karmøy kommune (heretter kalt oppdragsgiver) har erfaringer med at dokumentasjonsleveranser, prøvedrift av tekniske anlegg og grunnforhold er områder som ofte er utfordrende i prosjektsammenheng, og ønsker dermed å inngå en dialog med markedet for å kunne få innspill på hvordan vi skal kunne løse disse utfordringene mest mulig hensiktsmessig i konkurransesammenheng. Formålet med leverandørkonferansen er å etablere en arena hvor leverandøren kan presentere sin løsning og komme med innspill til anskaffelsen.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Rehabilitering av kirkebygg i Hundvåg
Rehabilitering av kirkebygg i tegl fra 1983.
Nybygg av kapell/livssynnøytralt seremonibygg i Jåttå
Tidlig prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett for 2015-2018. Antatt byggestart.
Nybygg av svømmehall i Haugesund
Kommunen ønsker at en ekstern aktør tar på seg oppgaven med å bygge og drifte svømmehall, hvor kommunen kan leie bassengtid. Den kapasiteten som kommunen leier skal tildeles kommunens lovpålagte svømmeundervisning, samt til idrettsaktivitet.
Nybygg av barnehage og bryggekapell i Stavanger
Tomten er regulert til barnehageformål, men er ikke tatt med i økonomiplanen for 2015-2018 da det ikke er behov for barnehage her nå.
Tilbygg av skole og språkstasjon i Klepp
Tilbygget skal inneholde aula for ca 450 personer, kantine for ca 150 personer, musikkrom/øvingsrom, samt kjøkken, toaletter mm. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Utvidelse av ungdomssenter i Sandnes
Planforslaget inneholder: Ny hovedbygning, utvidelse av internat, nybygg av brygge, nybygg av gapahuk, VA-anlegg og nytt pumpehus.
Tilbygg av skole (moduler) og ombygg av skole i Tananger
Innvendig riving. To klasserom og uteareal.
Nytt kirkesenter på Hausken i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: