Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo fylke

Oslo (278)
Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo
Høyde på om lag ca 49 meter, med 11 etasjer.
Nybygg av forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo
Prosjektnummer: 1004501 Passivhus. Humlehotell. BREEAM Excellent. Om lag 1400 studenter og 900 ansatte vil ha sitt daglige virke i bygget. 6-9 etasjer. Gnr/bnr: 42/1, 114, 44/205. Byggeprosjektkostnad er 5,7 milliarder og kostnad for utstyr er 1,1 milliarder. Kalkstabilisering: Svenska Dmixab AB.
Nybygg av klinikkbygg (RIC) og protonbygg på Radiumhospitalet på Ullern, Oslo
Radiumhospitalet Innovation Campus (RIC). Det nye klinikkbygget vil erstatte sykehus-delen i dagens utdaterte bygningsmasse. Det ska bygges nytt protonsenter. Gnr/Bnr: 29/64, 814. Under forprosjektet vil Norconsult trekke på ressurser fra Henning Larsen Architects, Momentum Arkitekter, AART Architects, Bygganalyse AS, Søren Jensen AS og Scott Tallon Walker Architects (STW). Bygganalyse AS - Kostnadskalkyle. Søren Jensen AS: IKT-koordinator.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Riving av kontor og nybygg av hotell, kontor og forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 49 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68. BREEAM Excellent. Lørenfaret 1 A og B. 224 hotellrom.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Nybygg av storbylegevakt med parkeringskjeller på Aker i bydel Bjerke, Oslo
BREEAM Excellent. Sykehuset er planlagt med innkjøring for biler både fra Trondheimsveien og Sinsenveien. Gnr/bnr: 83/342, 358, 85/265 mfl. 650 sengeplasser.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Gnr/bnr: 234/11 mfl. Spunting: Fundamentering AS (FAS).
Nybygg av ny hovedstasjon og kontor på Bryn i Oslo
Gnr/bnr: 137/47, 127, 137/130, 137/148, 137/149 mfl. Tvetenveien 18-20, Brynshøgda 5 og 9 og Brynsengveien 2. Ferdigstilt sommeren 2023. Ny hovedbrannstasjon og samlokalisering av Brann- og redningsetaten (BRE) og Vann- og avløpsetaten (VAV) på Bryn, heretter kalt Hovedstasjonen. 57.500 kvadratmeter over terreng og ca. 24.000 kvadratmeter parkeringskjeller under terreng.
Oppgradering av Furuset idrettspark og utvidelse av IKEA i bydel Alna, Oslo
Oppgradere Furuset idrettspark med bl.a. flerbruksbaner, tennisbaner, cricket pitch, og ny flerbruks -og tennishall samt oppføre nytt tilbygg ( BYA ca 9600m2 ) til IKEA varehus. Eksisterende varehus skal beholdes og tilbygg oppføres. Tennishall skal rives og erstattes med ny. Parkeringsbehov løses med parkering på bakkeplan under tilbygg samt to etasjes parkeringshus mellom idrettsanlegg og IKEA varehus. Gnr/bnr: 116/1, 116/142, 116/153, 116/21, 116/25, 999/623.
Utvikling av Linderud senter i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 88/307, 88/300, 88/418.
Påbygg av kontor og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 42/127, 42/166, 42/200, 42/214, samt del av 42/206, 42/1 og 44/202. Det planlegges påbygg på 1-12 etasjer.
Riving og på-, til-og nybygg av hotell, handel, kontor og leiligheter mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Delområde 1; påbygg av hotell i 2 etasjer, 110 rom i 3990 m2. Delområde 2; handel og kontor (riving, påbygg, tilbygg). Delområde 3; forretning/leilighetshotell/studentboliger, 1 nytt bygg i 8 etasjer og 4200-5000 m2. Gnr/bnr: 48/326, 327, 328, 44.
Forberedende arbeider for nytt regjeringskvartal i Oslo trinn 1, entreprise K302
Kontraktene i byggetrinn 1 skal gjennomføres i samspill mellom entreprenørene/leverandørene, prosjekterende og byggherren. Kontrakt K302 Rigg og drift omfatter tilrigging, drift og nedrigging av fellesarealer, samt administrasjon til planlegging og utvikling av riggkonsept sammen med øvrige samspillsentreprenører og byggherren. Leveransen omfatter også teknisk infrastruktur og serviceytelser.
Nybygg av kontor mm i bydel Alna, Oslo
To kontorbygg som bindes sammen med en felles underetasje. 6-7 etasjer over bakken. Gnr/bnr 137/161, 162
Riving av bensinstasjon og nybygg av kontor på Storo i Oslo
Kontor med næring i 1. etasje ut mot Vitaminveien.
Nybygg av kontor på Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo
Tre bygninger (lameller) med felles grunnplan. Glassgård binder bygningene sammen. Gnr/bnr: 236/223 og 40.
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Grünerløkka, Oslo
Hovinveien 4, 6 og 10. Lille Tøyen sykehjem rives. Demenslandsby. OPS-prosjekt. 130 beboere. 2-3 etasjer. BREEAM Excellent. Gnr/bnr: 128/163, 128/9. Flytting av Drengestua: Kynningsrud Nordic Crane AS, Arne Bergheim.
Nybygg av flerbrukshall i bydel Nordstrand, Oslo
BSK Arena vil bli et idrettsanlegg med to flerbrukshaller, en eliteseriehall for håndball, cageballbaner, turnhall, treningssenter, dansesenter og kampsportarena.
Riving av kontor og nybygg av kontor og forretning ved Urtegata i Gamle Oslo
Veksthuset og Drivhuset. Totalt skal det bygges 24.000m2 nye arealer og rehabiliteres 6000 m2 i trinn 2.
Nybygg av kontor i bydel Gamle Oslo
Sokkeletasje med 20 stk parkeringsplasser mm.
Nybygg av kontor og hotell i bydel Grünerløkka, Oslo
BREEAM klassifiseringen «Very Good». To bygg som henger sammen i de første 2 etasjene. Hotellet vil ha 217 rom. Assa Abloy AS: lås og beslag.
Nybygg av barne-og ungdomskole og ombygging av Heidenreichbygget i bydel Sagene, Oslo
Plass til 810 elever. Ny B2U4 skole på Voldsløkka. Ferdigstillelse til skolestart 2022.
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Nordstrand, Oslo
Ca 130 beboerrom på 4-6 etasjer. BREEAM Excellent. Gnr/Bnr: 159/1, 159/236, 159/245.
Nybygg av barne-og ungdomsskole og flerbrukshall ved Sørengautstikkeren på Bjørvika, felt D2
Det skal etableres en 1-10. skole med til sammen 1100 elever. Det blir tre paralleller på barnetrinnet og 6 paralleller på ungdomstrinnet (B3/U6). I tillegg må det innpasses en standard flerbrukshall. Dette tilsier at det samlet er behov for 16.000 BTA. Skolen er planlagt åpne i 2022.
Oppgradering av kollektivknutepunkt og stasjoner i Bryn
Gnr/bnr: 137/1 m.fl. Østensjøveien fra Tvetenveien til Jernbaneveien. Nils Hansens vei fra Østensjøveien til Ring 3/E6. Brynsengveien. Ca. 180 daa.
Om- og tilbygg av kontor ved Urtegata i Gamle Oslo
Norbygata 12 og Urtegata 9. Fabrikken. Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning AS. Solavskjerming: Vental AS. Fasadevasksystem: NorAcon AS. Riggarbeider: Proff4bygg. Byggheis: Kranor AS. Solskjerming: Vental. Takkupler/Røykluker: Bramo AS, Rune Jakobsen. FDV: Curotech AS, vo@curotech.no.
Nybygg-alternativt påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
To alternativer vurderes. Nybygg i 13 etasjer og 6438 m2 BRA alternativt påbygg i 5 etasjer og 2502 m2 BRA. Avventer prosessen med nye regjeringskvartalet.
Nytt torgbygg på Brynseng stasjon i Oslo
Torgbygget over T-banestasjonen får et bruksareal på 12.550 kvadratmeter. Kontor utgjør hovedtyngden med et areal på 6.650 kvadratmeter. I tillegg kommer 3.350 kvadratmeter boliger, leilighetene ligger fra 10.etasje og oppover.
Ombygg til kontor og boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 50 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. 90 stk leiligheter alternativt ca 200 stk hotell- eller studentboliger. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68.
Ombygging av restaurant og forretning mm i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 9/5, 9/539, 9/542, 9/543, 9/544, 9/545, 9/546, 9/548.
Nybygg av bydelshus på Furuset (S1) bydel Alna, Oslo
Bydel Alna planlegger et leiekontrakt for bydelshus på Furuset. Bydel ønsker å leie kontorlokaler som skal bygges på Furuset.
Riving-og tilbygg av svømmehall og aktivitetshus i bydel Østensjø
Samlokalisering av nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus.
Nybygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 208/117, 118. 7 etasjer og en tilbaketrukket 8 etasje.
Nybygg av idrettshall, barnehage og forsamlingslokale på Korsvoll i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 57/293, 57/295, 57/45, 57/8. Langåsveien 16-18. Utvidelse av Åmotveien.
Nybygg av kontorbygg i bydel Gamle Oslo
Samlokalisere IK Gruppens virksomhet i mellom 2000-3000 kvm i det nye bygget. Felles parkeringskjeller med Brynsveien 16-18 (utvidelse). Spunting: Entreprenørservice, kontaktperson: Dag Haug.
Utvidelse av skole i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse fra B2 til B3. 210 stk elever. 2-3 etasjer. Prosjektet er planlagt ferdig til skolestart i 2020. Lås og beslag: Certego AS. Solavskjerming: Hunter Douglas Norge AS. Overlys og Takluker: Jet Bramo AS. Fast inventar: Idema AS. Radon: Radonmannen AS
Nybygg av kontor ved Maridalsveien i bydel Nordre Aker, Oslo
Eksisterende kjeller som skal ombygges: 828,9 m². Totalt areal under bakken inkludert eksisterende bygg: 1376,2 m². Totalt areal for nybygg med parkering over bakken: 2294,6 m². 12-15 byggemåneder. Gnr/bnr 58/194, 9. Maridalsveien 319-321.
Ombygging av kontor i bydel Gamle Oslo
Ferdigstillelse ved årsskiftet 2021/2022.
Utvidelse av kontor -og handelsbygg mm i Oslo sentrum
Olav Vs gate 6, Fridtjof Nansens plass 2, 2B og Midtbygget.
Ombygging av kafe, konsertlokale mm i bydel Grünerløkka, Oslo
1 bygg i 3 etasjer + loft og kjeller. 1 bygg i 2 etasjer.
Nybygg av kontor i bydel Nordre Aker
Prosjektet er utatt på ubestemt tid. Byggestart ikke fastsatt.
Utvidelse av kontor på Bryn i bydel Gamle Oslo
Felles parkeringskjeller (1930 m2) med nybygget på Tvetenveien 8, Inka Entreprenør AS har fått jobben med parkeringskjeller.
Påbygg av kontor/forretning i bydel Gamle Oslo
Dette gjøres ved å bygge på eksisterende bygning i tre etasjer, hvorav de to øverste er inntrukne.
Nybygg av tennishall og utendørs tennisbaner ved Bautatomten Midtstuen i bydel Vestre Aker, Oslo
6 innendørs og 6 utendørs tennisbaner planlegges. 12-14 byggemåneder.
Om-, på-og tilbygg av kontor i Oslo sentrum
Høyden AS: Utførelse av adkomst- og sikringssystemer for vedlikehold.
Ombygging til videregående skole i Oslo
Forslag fra skolebehovsplan 2014-2024. Lokalene til Statens kunstindustrimuseum gir utvidelse til Kunst- og håndverksskolen. 2019-2020.
Oppgradering og utvikling av Skippergata på Kvadraturen i Oslo
Skippergata 22-26. Gnr/bnr: 207/277, 280. Imerso, benytte 3D-laserskanning, maskinlæring og bygningsinformasjonsmodellering (BIM) under rehabiliteringsarbeidet.
Utvidelse av skole i bydel Alna, Oslo
Spesialskole for elever med autisme.
På-, til-og ombygg av kontor i bydel Gamle Oslo
Tilbygg i 5 etasjer og påbygg i en etasje.
Ny-og ombygg av kirke og nybygg av barnehage på Mortensrud i Oslo
Det skal bygges ca 1400 m2 kirke og menighetshus. I tillegg skal det rehabiliteres ca 600m2 ekisterende bebyggelse. Ca 50 parkeringsplasser og opparbeidelse av ca 5000m2 utearealer.
Nybygg av næring alternativt næring og boliger i Hauketo sentrum i Oslo
Alternativ 1: næring i 1 etasje. Alternativ 2: næring i 1 etasje og boliger i 4 etasjer.
Nybygg av kontor, galleri, bevertning mm i bydel Sagene, Oslo
Detta er en del av Akerselva Miljøpark.
Utvidelse av skole med en paralell i bydel Grorud, Oslo
Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Rehabilitering av grunn på kirke i bydel Grünerløkka, Oslo
1 1/2 etasje. En delvis nedgravd underetasje.
Rehabilitering på Akershus festning i Oslo
Permanente lokaler for vernepliktsverket i Oslo.
Oppgradering av Østensjøbanen, entreprise 3 underbygning inkl Brynseng stasjon
Underbygning på hele strekningen inkl to bruer, tunnel og Brynseng stasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: