Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lillehammer

Etablering av modulbygg for kontorer og møterom ved høgskolen i Lillehammer
Leie av midlertidig moduler med kontor og møterom. Tilbudet skal inkludere komplett prosjektering, levering, søknader og montering av modulene på anvist område ved HINN Lillehammer, samt komplett demontering og borttransport ved endt leieforhold. Vedlagt tilbudet skal det leveres beskrivelser, plan- og fasadetegninger, samt referansefotografier av hva som tilbys. Bygget er i størrelsesorden 70 – 90 kontorarbeidsplasser fordelt på enkeltkontorer (80%) og felleskontorer (20%). 5 år med mulighet for forlengelse i 1+1+1 år (totalt 8 år).
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: