Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rana

Nytt teknisk rom og nye ventilasjonsanlegg på brannstasjon i Mo I Rana
Det skal etableres nytt teknisk rom og to nye ventilasjonsaggregater. En del kanalarbeider og framføring av fjernvarme til aggregater.
Etablering av midlertidige kontorlokaler inne på tunet ved nasjonalbiblioteket i Rana kommune
2. januar 2020 får Nasjonalbiblioteket Mo i Rana ca. 50 nye ansatte. I påvente av nytt permanent bygg skal det etableres midlertidige kontorlokaler for en stor andel av de nyansatte. Leveringstid er derfor svært viktig for prosjektet og vil bli tillagt betydelig vekt. Tilbydere oppfordres derfor til å prioritere en raskest mulig leveranse i sitt tilbud. Det skal etableres ca. 700m2 brutto bygningsareal med midlertidige kontorlokaler på indre tun ved Nasjonalbibliotekets eksisterende bygg på Mo i Rana. Bygget skal fortrinnsvis settes sammen av standard moduler, hvor det meste av tekniske installasjoner allerede er integrert. Bygget skal leies i 2,5 år med opsjon på forlengelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: