Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (4)
Andøy (2)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (57)
Brønnøy (5)
(0)
Dønna (0)
Evenes (7)
Fauske (7)
Flakstad (2)
Grane (0)
Hadsel (8)
Hamarøy (1)
Hemnes (2)
Herøy (0)
Leirfjord (4)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (11)
Nesna (0)
Rana (9)
Rødøy (0)
Røst (2)
Saltdal (2)
Sortland (6)
Steigen (3)
Sømna (2)
Sørfold (1)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (13)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (10)
Øksnes (1)
Nybygg av sykehus på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Gnr/bnr: 38/1, 38/115 og 38/187 Energiklasse A og passivhus-standard.
Nybygg av helsehus i Bodø
Samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Bodø kommune og Nordlandssykehuset.
Bygging av MPA-hangar og administasjonsbygg/lager/verksted på Evenes flystasjon
Denne entreprisen vil i hovedsak omfatte: - Grunnarbeider f.o.m. traubunn inkl grøfter for bunnledninger etc, ca. 15 000 m2 - Bygging av ny hangar i stål og sandwichelementer, ca 7 700 m2 -- Hangarporter leveres i egen entreprise - Bygging av adm/lager/verksted i tre, sandwichelementer og betong, ca 10 000 m2 - Bygging av kaldgarasje i leca og sandwich elementer, ca 850 m2
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39. Lås og beslag: Bodø Sikkerhet & Lås AS.
Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Nybygg av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund
K201 - Byggetekniske arbeider inkl. grunnarbeid, rigg & drift, fellesytelser, HMS osv. K301 - Luftbehandling inkl. automatisering K302 – Røranlegg K401 - Elektrotekniske arbeider inkl. generator K621 – Heis
Nybygg av helsehus i Narvik
Helsehuset skal bygges vegg i vegg med nytt UNN Narvik.
Til- og ombygg av sykehjem i Terråk
Bygg A er i 2 etasjer og er satt opp i 1986, dette bygget skal hel-renoveres både teknisk og bygningsmessig. I tillegg skal det bygges ett tilbygg til bygg A med en grunnflate på ca 130m2 i 2 etasjer. Det skal bygges en ny frittstående garasje/carport ink. teknisk rom for nødstrømsaggregat. Det skal bygges ett tilbygg til bygg B, ca 450m2 på ett plan. Inneholder 5 omsorgsleiligheter. Eksisterende bygg B er bygd i 1995, dette bygget skal ha en teknisk oppgradering og noe bygningsmessig. I bygg C så skal vaskeriet for klær bygges om. Bårerom og sermonirom etableres. Utearealer skal også endres/ pusses opp, parkering, plenarealer, beplantning etc. Sør for bygg A står det i dag ett hus (hus 27) som skal saneres.
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Nybygg av helsehus på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter.
Etablering av hotell/overnatting med parkering i Bodø
Sjøgata 30, 32, 34 og 36. Gnr/bnr: 138,/2116, 2135, 2165. Ca 4,5 daa.
Nybygg av sykehjem i Andøy
Passivhus. Nettoareal: 2682 m2. Lager 60-70 m2. 20 byggemåneder.
Nybygg av næring i Vefsn
Ca. 20 dekar netto næringsareal.
Nybygg av velferdsbygg og sykestue på Evenes
Bygging av nytt velferdsbygg med sykestue mm.
Nybygg av kontorbygg og garasje på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Rivning og nybygg av forretning, kontor og industri på Plassmyra i Bodø
Påls vei 9, 11 og 13. Gnr/bnr: 138/3916 og 4066. Utbygging av område ca 10.000 m2.
Etablering av isolert plasthall for garasjering av fly på Evenes flystasjon
Hallen skal ha port i front, samt dører. Det vil bli bedt om tilbud på leie og kjøp av plasthallen.
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av av privat barneskole ved Angelbakken i Neverdal
Del av gnr/bnr 49/202, 49/210, 49/204 og 49/1.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Riving og nybygg av internat på videregående skole i Mosjøen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. 11 hybler.
Rehabilitering av barneskole i Alstahaug
Ombygging av klasserom, el-anlegg og VVS m.m.
Nybygg av flerbrukshall med treningsrom og garderober ved eksisterende idrettsanlegg i Leknes
Nye Lekneshallen kobles til eksisterende svømmehall og idrettshall.
Utvidelse av barnehage i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging av europrisbygget til videregående skole i Svolvær
Rehabilitering av fasader, montering av nye vegger, himlinger og innvendig interiør. Tekniske installasjoner skal byttes ut.
Nybygg av garasjeanlegg på Daja i Fauske
Garasjeanlegget skal bestå av tilsammen 110 enheter fordelt på 8 frittstående bygg. 3 bygg i dobbelrekke – 56 enheter med saltak, og 5 bygg i enkeltrekke – 54 enheter med pulttak.
Nybygg av barnehage i Vik sentrum, Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Ombygging av OPUS og karrieresenter ved videregående skole i Narvik
Lokaler skal etableres som kontor og undervisningslokaler med tilleggsfunksjoner.
Oppgradering av skole på Elsfjord i Vefsn
Arbeidene består i at noen av dagens rom skal flyttes, med riving av vegger og etablering av nye vegger med tilhørende overflater. Deler av eksisterende ventilasjonsanlegg skal oppgraderes, samt en oppgradering av garderober m dusj. I tillegg skal inngangspartiet oppgraderes.
Utvendig renovering av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.
Renovering av leiligheter samt riving og nybygg av boder/carport i Vefsn kommune
Håreks gate 13 er inndelt i 3 fløyer som hver har tre boenheter pr etasje. Samtlige skal renoveres med nytt elektrisk anlegg og sprinkelanlegg. For å sikre rømningsvei skal balkongene på byggets bakside knyttes sammen og rømningstrapper skal settes opp på begge endene av balkongrekka. Dagens boder på byggets fremside skal rives og nytt tilbygg skal settes opp,- en carport på ca 3x25m, inkl tre lukkede boder.
Etterarbeider på fløyer ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på utførelse av etterarbeider i fløy AB1 og AU1 ved sykehuset i Bodø. Anskaffelsen er delt inn i tre delprosjekter (DP): - DP 1: Ombygging av midlertidig Storobs i AB1. - DP 2: Renovering av garderobe i AU1 Nord. - DP 3: Etablering av ny sengevaskenhet i AU1 Sør (endelig løsning må koordineres med pågående anskaffelse av sengevasker som planlegges tildelt i løpet av september/oktober 2020).
Tilbygg av skole i Leknes
Byggetrinn 1, tilbygg i 1 etasje for etablering av ventilasjonsrom, samt ombygging av dagens gymsal til lokaler for skoledrift (både ansatte og elever). Her blir det lagt etasjeskille slik at det etableres en ny etasje. Byggetrinn 2, tilbygg i to etasjer for utvidelse av undervisningslokaler og lokaler til de ansatte, samt ombygging av deler av eksisterende lokaler.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Hamarrøy
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Inndyr
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av modulbygg ved skole i Bodø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av kjelleretasjer ved videregående skole i Bodø
Rehabilitering av kjelleretasjen i bygg - YZ ved Bodø videregående skole på grunn av fuktskader, inneklimaproblemer og problemer med avløpsledningene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: