Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sykkylven

Oppgradering av varmesystem (varmepumpe/varmesentral) ved sykehjem i Sykkylven
Anskaffelse av ny løsning for varmeproduksjon ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS), med væske-vann propanvarmepumpe med energibrønner (bergvarmepumpe), og tilknytning til eksisterende varmesentral og diverse ombygginger på eksisterende varmeanlegg.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: