Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kristiansund

Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Omlegging av skifertak på brannstasjon i Kristiansund
Arbeidet omfatter demontering av skiferstein, riving av beslag, renner, lekter og papp. Det skal legges nytt undertak, lekter, relegging av skiferstein, nye renner, beslag og nedløp. Det skal også utføres noe papptekking og betongrehabilitering.
Ny båndtekking av tak over gymsal ved brannstasjon i Kristiansund
I tillegg til båndtekkingen skal det skiftes renner, nedløp, utbedre betongskader mm. Den nye båndtekkingen krever at det etableres et luftesjikt mellom gammelt undertak og ny tekking.
Etablering av varmepumpe og SD-anlegg på brannstasjon i Kristiansund
Utskiftning av dagens oljekjel med en ny varmepumpe med energibrønner som grunnlast og el.kjel som spisslast. Energiovervåkningssystemet (EOS) utvides med nye målere. Det skal etableres et SD-anlegg samt et sky basert toppsystem (selve toppsystemet prises i annen forespørsel).
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Midt: kontorsteder i Steinkjer, Gurskøy, Stranda, Ålesund, Kristiansund, Molde, Surnadal, Oppdal, Røros, Støren, Hitra, Trondheim, Levanger, Husbysjøen og Namsos.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: