Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hareid

Nybygg av butikk i Hareid
Parkeringsplass på taket.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Tilbygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Videreutvikling av eksisterende bygg: kontor og ny hall for maskin/utstyr.
Installasjon av larm ved barnehage i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: