Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (0)
Averøy (1)
Fjord (0)
Giske (3)
Gjemnes (4)
Hareid (6)
Herøy (4)
Molde (10)
Rauma (3)
Sande (0)
Smøla (2)
Stranda (3)
Sula (2)
Sunndal (1)
Surnadal (2)
Sykkylven (2)
Tingvoll (3)
Ulstein (3)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (7)
Ålesund (14)
Ørsta (5)
Etablering av næringsareal på Vattholmen, Veiholmen i Smøla kommune
Tomt nr. 1 - 950 kvm. Tomt nr. 2 - 1635 kvm. Tomt nr. 3 - 780 kvm. Tomt nr. 4 - 1390 kvm. Tomt nr. 5 - 3297 kvm.
Nybygg av skole i Sykkylven
Den nye skolen vil få ca. 500 elever.
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nybygg av hotell i Eide
Parkeringskjeller.
Utvidelse av barneskole i Ulstein
1-3 klassetrinn. Vinkelbygg i 2 etg.
Nybygg av undervannsobservatorium ved hotell i Eide
I forbindelse med nybygg av hotell.
Nybygg av butikk i Hareid
Parkeringsplass på taket.
Nybygg av flerbrukshall på Leitet i Tingvoll
Grunnarbeider vil bli utført av byggherren, oppstart i løpet av sommer 2020. Normalhall, innendørs skytebane, aktivitetssal inkludert hoppegrop, buldrevegg, klatrevegg og styrketreningsrom. I tillegg kommer nødvendige lagerrom, teknisk rom, tribuner og garderober.
Tilbygg av rådhus i Herøy
Lensmannskontor.
Nytt nødstrømsaggregatbygg og nødstrømsaggregater for Ålesund sykehus
Byggherrestyrte entrepriser. - Delkontrakt E292 - Bygningsmessige arbeider er satt som hovedentreprenør. - Delkontrakt E460 - Nødstrømsaggregat arbeider er satt som sidestilt sideentreprenør.
Nybygg av barnehage i Rauma
64 plasser, 4 avd.
Renovering og ombygging Habiliteringsbygget i Ålesund
Målet er at habiliteringstjenesten skal kunne flytte inn i bygget sommaren 2021.
Riving og nybygg av drivstofftank ved helikopterbase på sykehus i Ålesund
Fjerning av både eksisterende tank og eksisterende betongplate for eksisterende drivstofftank. Videre skal det støpes ny betongplate for ny drivstofftank. Dessuten skal det bygges nytt skjermingsvegg og takoverbygg ved skjermingsenheten.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Rehabilitering og utskifting av vinduer m.m ved sykehus i Volda
Demontering av vindauge og dører i yttervegg. - Beslag over og under vindauge. - Nye vindauge, samansette vindaugsfelt og ytterdører. - Alle nødvendige beslag over og under vindauga. - Omarbeiding av avtrekkskanal innvendig langs ytterveggar.
Ombygg av tidligere kontorlokaler til dagsenter og voksenopplæring med klasserom i Ålesund
Kontorlokaler skal bygges om til to enheter for bruk som dagsenter og voksenopplæring med klasserom. Ombyggingen omfatter riving av systemvegger, de- og remontering av himling, utskifting av dører, nye brann- og lydvegger, ombygging av EL-anlegg, ombygging av ventilasjonsanlegg og oppdatering av brannvarslingsanlegg og merking av rømningsveger. Samt etablere ny rømningsveg/utgang i yttervegg. Lokalet er i dag oppdelt i cellekontor, møterom etc. avgrenset av systemvegger fra gulv til himling. Gulvbelegg og himling sammenhengende i hele etasjen. Hovedkonstruksjonen består av prefabrikerte søyler, bjelker hulldekker. Yttervegger av isolerte betongelementer.
Omlegging av skifertak på brannstasjon i Kristiansund
Arbeidet omfatter demontering av skiferstein, riving av beslag, renner, lekter og papp. Det skal legges nytt undertak, lekter, relegging av skiferstein, nye renner, beslag og nedløp. Det skal også utføres noe papptekking og betongrehabilitering.
Oppgradering av varmesystem (varmepumpe/varmesentral) ved sykehjem i Sykkylven
Anskaffelse av ny løsning for varmeproduksjon ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS), med væske-vann propanvarmepumpe med energibrønner (bergvarmepumpe), og tilknytning til eksisterende varmesentral og diverse ombygginger på eksisterende varmeanlegg.
Nybygg av energisentral og garasje ved kunstgressbane i Molde
Etablering av ny energisentral i et nytt teknisk bygg (garasje), nye varmepumper samt bytte av sjøvannspumper i teknisk bygg ved Fjærestua. Denne konkurranse skal pågå parallelt med en konkurranse om renovering av kunstgressbanen.
Restaurering av tak på kirke og menighetshus i Straumsnes
På Straumsnes kirke skal deler av taket skiftes i tillegg til en del restaurering av takflater. På Straumsnes menighetshus skal all takstein demonteres og skadet taktro erstattes
Renovering/utskifting av tak på idrettshall i Gjemnes
Gjemneshallen, som rommer idrettshall med garderober, miljørom og skytebane, ble bygget i 1985. Takark, hvor ventilasjonsaggregatet er plassert, har store mangler som medfører inntrenging av regnvann. Taket skal renoveres/skiftes ut.
Etablering av friluftstoalett på Åndalsnes i Rauma
Toalettet kobles til el og kommunalt vann og avløp. Inngangsdør til toalettene skal her være utstyrt med betalingsløsning.
Etablering av varmepumpe og SD-anlegg på brannstasjon i Kristiansund
Utskiftning av dagens oljekjel med en ny varmepumpe med energibrønner som grunnlast og el.kjel som spisslast. Energiovervåkningssystemet (EOS) utvides med nye målere. Det skal etableres et SD-anlegg samt et sky basert toppsystem (selve toppsystemet prises i annen forespørsel).
Ny båndtekking av tak over gymsal ved brannstasjon i Kristiansund
I tillegg til båndtekkingen skal det skiftes renner, nedløp, utbedre betongskader mm. Den nye båndtekkingen krever at det etableres et luftesjikt mellom gammelt undertak og ny tekking.
Etablering av friluftstoalett ved Venjedalssetra i Rauma
Det skal være minst to avlukker, hvorav ett HC. Toalettbygget skal være tilknyttet strøm og tette tanker for vann og avløp. Det skal også oppgis en opsjonspris på en tilsvarende løsning på Nebba på Åndalsnes.
Ombygg av NAV lokaler i kommunehus i Vestnes
Foremålet med anskaffelsen er at det skal bli laget en "sikker sone" for de ansatte på NAV. Dette blir gjort ved å dele av lokalet med vegger (både med og uten glass), slik at en får en "sikker sone", der de ansatte har sine kontor, og er avskjermet fra publikumsarealet.
Brannvurdering ved kommunale bygninger i Gjemnes
Fellesutlysning for: Solsida barnehage, Batnfjord samfunnshus, Gjemnes sjukeheim, Gjemnes driftsbygg, Gjemnes kommune, Hjorten og Gjemneshallen samt opsjon for Bergsøy barnehage og Heggem allakt. hus.
Oppgradering av brannalarmanlegg på sykehjem i Surnadal
Felles utlysning for Surnadal sykehjem og Bårdshaugveien 35.
Installasjon av larm ved barnehage i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: