Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (0)
Averøy (5)
Fjord (0)
Giske (2)
Gjemnes (4)
Hareid (7)
Herøy (5)
Hustadvika (12)
Molde (10)
Rauma (3)
Sande (0)
Smøla (7)
Stranda (3)
Sula (3)
Sunndal (4)
Surnadal (2)
Sykkylven (1)
Tingvoll (4)
Ulstein (4)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (7)
Ålesund (13)
Ørsta (7)
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Utvidelse av ungdomsskole i Ålesund
Skole med plass til 450 elever. Nobi Voss utfører trapper.
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Lås og beslag: Låssenteret AS, Kristiansund/Molde. Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Nybygg av hotell i Eide
Parkeringskjeller.
Nybygg av hotell ved Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Tillbygg av barneskole i Ulstein
1-3 klassetrinn. Vinkelbygg i 2 etg.
Utvidelse av sykehjem i Molde
Tilbygget skal bestå av tre avdelinger med 24 sykehjemsplasser og tilhørende lokaler og uteareal.
Nybygg og ombygg/oppgradering av oppvekstsenter i Rauma
17. desember 2022: Overlevering utenomhusarbeider.
Nybygg av undervannsobservatorium ved hotell i Eide
I forbindelse med nybygg av hotell.
Nybygg av flerbrukshall på Leitet i Tingvoll
Grunnarbeider vil bli utført av byggherren, oppstart i løpet av sommer 2020, separat prosjekt. Normalhall, innendørs skytebane, aktivitetssal inkludert hoppegrop, buldrevegg, klatrevegg og styrketreningsrom. I tillegg kommer nødvendige lagerrom, teknisk rom, tribuner og garderober.
Etablering av ny barnehage på Godøya i Giske kommune
Barnehage med plass til 108 barn.
Tilbygg av rådhus i Herøy
Lensmannskontor.
Nytt nødstrømsaggregatbygg og nødstrømsaggregater for Ålesund sykehus
Byggherrestyrte entrepriser. - Delkontrakt E292 - Bygningsmessige arbeider er satt som hovedentreprenør. - Delkontrakt E460 - Nødstrømsaggregat arbeider er satt som sidestilt sideentreprenør.
Utvidelse av industriområde ved Malmefjorden
17 tomter tenkt til plasskrevende handel. 80 dekar.
Nybygg av barnehage i Rauma
64 plasser, 4 avd.
Nybygg av brannstasjon på Sætran i Smøla kommune
Opsjon 1: Opparbeidelse av ny kjøreadkomst med snusirkel, opphøyde gangveger, parkering for barnehage. Opsjon 2: Kaldlager inkl. 2 m utenfor ringmur.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Rehabilitering og utskifting av vinduer m.m ved sykehus i Volda
Demontering av vindauge og dører i yttervegg. - Beslag over og under vindauge. - Nye vindauge, samansette vindaugsfelt og ytterdører. - Alle nødvendige beslag over og under vindauga. - Omarbeiding av avtrekkskanal innvendig langs ytterveggar.
Rehabilitering av fuktskader m.m på ungdomsskole i Ørsta kommune
Utbedring av fuktskader i tak i blokk 1. I dette ligger riving av himlinger og innvendig isolasjon i tak, samt gjenoppbygging med ny utvendig isolasjon og taktekking på tak samt nye himlinger med reetablering av tekniske installasjoner innvendig.
Omlegging av skifertak på brannstasjon i Kristiansund
Arbeidet omfatter demontering av skiferstein, riving av beslag, renner, lekter og papp. Det skal legges nytt undertak, lekter, relegging av skiferstein, nye renner, beslag og nedløp. Det skal også utføres noe papptekking og betongrehabilitering.
Nybygg av garasje for biler, båter og campingvogner på Varholen
ca 3,5 m takhøyde. 10 garasje per hus. 10 porter per bygg.
Oppgradering av varmesystem (varmepumpe/varmesentral) ved sykehjem i Sykkylven
Anskaffelse av ny løsning for varmeproduksjon ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS), med væske-vann propanvarmepumpe med energibrønner (bergvarmepumpe), og tilknytning til eksisterende varmesentral og diverse ombygginger på eksisterende varmeanlegg.
Restaurering av tak på kirke og menighetshus i Straumsnes
På Straumsnes kirke skal deler av taket skiftes i tillegg til en del restaurering av takflater. På Straumsnes menighetshus skal all takstein demonteres og skadet taktro erstattes
Nybygg av energisentral og garasje ved kunstgressbane i Molde
Etablering av ny energisentral i et nytt teknisk bygg (garasje), nye varmepumper samt bytte av sjøvannspumper i teknisk bygg ved Fjærestua. Denne konkurranse skal pågå parallelt med en konkurranse om renovering av kunstgressbanen.
Utskifting av heiser på sykehus i Ålesund
Utskifting og installasjon av ny akuttheis/sengeheis/vareheis R-16 i hovedfløy øst ved Ålesund sjukehus. Kontraktarbeidet omfatter alle fagområder i forbindelse med riving av eksisterende heis, samt levering og montering av ny kombinert akuttheis/sengeheis/vareheis i eksisterende heissjakt. Heisen går over 11 etasjer, og ny heis kommer derfor i tiltaksklasse 3. Heisen R-16 er plassert lengst nord av 3 heiser som ligger ved siden av hverandre. De to andre heisene planlegges utskiftet innen kort tid, og det skal derfor gis opsjonspris på utskifting av disse to heisene utført tilsvarende som heis R-16.
Renovering/utskifting av tak på idrettshall i Gjemnes
Gjemneshallen, som rommer idrettshall med garderober, miljørom og skytebane, ble bygget i 1985. Takark, hvor ventilasjonsaggregatet er plassert, har store mangler som medfører inntrenging av regnvann. Taket skal renoveres/skiftes ut.
Ny båndtekking av tak over gymsal ved brannstasjon i Kristiansund
I tillegg til båndtekkingen skal det skiftes renner, nedløp, utbedre betongskader mm. Den nye båndtekkingen krever at det etableres et luftesjikt mellom gammelt undertak og ny tekking.
Etablering av varmepumpe og SD-anlegg på brannstasjon i Kristiansund
Utskiftning av dagens oljekjel med en ny varmepumpe med energibrønner som grunnlast og el.kjel som spisslast. Energiovervåkningssystemet (EOS) utvides med nye målere. Det skal etableres et SD-anlegg samt et sky basert toppsystem (selve toppsystemet prises i annen forespørsel).
Etablering av friluftstoalett på Åndalsnes i Rauma
Toalettet kobles til el og kommunalt vann og avløp. Inngangsdør til toalettene skal her være utstyrt med betalingsløsning.
Montering av slokkeanlegg på kirke i Averøy
Det skal monteres slokkeanlegg i Kvernes nye kirke med slokkesentraler.
Montering av slokkeanlegg på kirke i Averøy
Det skal monteres slokkeanlegg i Kvernes Stavkirke med slokkesentraler
Brannvurdering ved kommunale bygninger i Gjemnes
Fellesutlysning for: Solsida barnehage, Batnfjord samfunnshus, Gjemnes sjukeheim, Gjemnes driftsbygg, Gjemnes kommune, Hjorten og Gjemneshallen samt opsjon for Bergsøy barnehage og Heggem allakt. hus.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Midt: kontorsteder i Steinkjer, Gurskøy, Stranda, Ålesund, Kristiansund, Molde, Surnadal, Oppdal, Røros, Støren, Hitra, Trondheim, Levanger, Husbysjøen og Namsos.
Installasjon av larm ved barnehage i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Kabling og montering av trådløse tilgangspunkter ved kommunale bygg i Kristiansund
Flere trådløse tilgangspunkter. Ny kabling til datapunkter. Flere etasjefordelere. Fellesutlysning for: Caroline Kino, Frei ungdomsskole, Dalabrekka barneskole, Allanengen barneskole, Atlanten ungdomsskole, Rensvik barneskole, Goma barneskole, Innlandet barneskole, Kristiansund bibliotek, Altanterhavsbadet, Festiviteten, Frei sykehjem, Grunden omsorgsboliger, J.p. Clausens gate 5-7, Bergan omsorgsboliger, Kaibakken 2 (rådhuset), Bekkefaret 12 A og B, Rensviktunet 15, Roligheten 1 og Sildstimen 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: