Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (2)
Averøy (5)
Eide (1)
Fræna (6)
Giske (2)
Gjemnes (2)
Halsa (3)
Haram (2)
Hareid (4)
Herøy (6)
Midsund (1)
Molde (17)
Nesset (5)
Norddal (0)
Rauma (2)
Rindal (0)
Sande (1)
Sandøy (0)
Skodje (1)
Smøla (2)
Stordal (0)
Stranda (3)
Sula (1)
Sunndal (2)
Surnadal (1)
Sykkylven (1)
Tingvoll (4)
Ulstein (2)
Vanylven (1)
Vestnes (1)
Volda (7)
Ålesund (16)
Ørskog (1)
Ørsta (3)
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund, trinn 1
Anbudskonkurransen planlegges kunngjort i januar 2020. Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020 Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022
Utvidelse av barneskole i Skodje
Utvidelse med tre klasserom. TEK10.
Sentrumsutvikling av Bruhagen sentrum, Averøy
Tidlig prosjekt. Fremtidsvisjon over Bruhagen sentrum.
Rehabilitering av videregående skole i Sykkylven
Vedlikehold av tekniske anlegg.
Ny- eller ombygg til kulturhus m.m. i Molde
Molde kommune ønsker å leie lokaler til det nye ungdomskvartalet. Ungdomskvartalet er arbeidstittelen på det samlede satsningen som består av tre grunnpilarer: Ungdomskulturhus, utstyrselsentral og ungdomskontor. 1500-2000 kvm.
Nybygg av håndballhall i Kristiansund
Ytterligere informasjon er ikke offisiellt for oss.
Nybygg av hotell i Stranda
Opp til 15 rom.
Ombygg av barnehage i Sunndal
Prosjektet omfatter i hovedsak ombygging i eksisterende bygg. Oppgradering av innervegger, overflater, oppgraderes ift UU (Universell Utforming), skifte ut teknisk utstyr både for sanitær, ventilasjon og elektro, samt noe utvendig oppgradering på lekeplassen. Ombyggingen gjelder østsiden av det eksisterende barnehagebygget og garderobefunksjonene i et eksisterende tilfluktsrom. Det skal i tillegg bygges et nytt takoverbygg fra eksisterende garasje til barnehagebygget, et nytt teknisk rom, samt et nytt uisolert soveskur til vogner på nabo barnehagebygget.
Etablering av byggherrerigg for vegprosjektet E39 Betna - Stormyra, Halsa
Leieperiode på 5 år og 3 måneder fra 7. Oktober 2019 med mulighet for forlengelse med 2 x 0,5 år av gangen i tidsrommet 1. Januar 2025 til 31. Desember 2025. Med kontorer og boliger.
Renovering og tilbygg av idrettshall på Hustad i Fræna
I tillegg til renovering skal det bygges 3 tilbygg til hallen. Arbeidene omfatter renovering av eksisterende hall inkl. bl.a. ny taktekking, oppgradering/nye fasader, nytt idrettsgulv, renovering av garderober, oppgradering av system for luftbehandling og varmeanlegg, oppgradering el. - og lysanlegg m.m. I tillegg skal det bygges 3 stk. tilbygg: nytt tilbygg inngangsparti ca. 100 m2 med bl.a. kjøkken og toaletter. Nytt tilbygg lager ca. 60 m2. Nytt tilbygg for hoppegrop til turn ca. 60 m2. Opsjoner: Utarbeidelse av BIM-modell av eksisterende hall. Legging av gummibelegg i rom 131 Lagerareal. Ladestasjoner for elbil. Salto nettverksbasert bordleser. IP-baserte overvåkingskamera.
Riving av ungdomsskole i Ålesund
Skolen består av 3 deler, fløy A, B og C.
Ombygg av kontor på omsorgssenter i Volda
Ombygging av plan 4 til kontor og møterom.
Fasaderehabilitering på skole i Lerstad
Rehabilitering av nord og østfasader bygg A med utskifting av vindu, ytterdører, etterisolering, nye fasadeplater samt innvendig påforing og kledning.
Utvendig rehabilitering av barne- og ungdomsskole i Tjørvåg
Skolebygningen er oppbygd i 3 byggetrinn. Det skal foretas ei generell fasaderehabilitering på byggetrinn 1 frå 1973 og byggetrinn 2 fra 1999 som går ut på utskiftning av yttertak, etterisolering, utskiftning av vinduer og ytterdører.
Utvendig vedlikehold av ungdomsskole i Molde
Tilleggsisolering og taktekking.
Riving av skole på Sætran i Smøla kommune
Bygningsmassen skal rives i sin helhet. Tomt skal planeres og klargjøres for ny bebyggelse og parkering. Plan 0, består av kjeller/krypkjeller. Plan 1 inneholder skole, gymsal, tekniske rom m.m. Plan 2, ca. 200 m2 brukt som kontorer for administrasjon.
Innvendig vedlikehold av barneskole i Molde
Ny automatikk varme og ventilasjon.
Rehabilitering og utskifting av vinduer m.m ved sykehus i Volda
Demontering av vindauge og dører i yttervegg. - Beslag over og under vindauge. - Nye vindauge, samansette vindaugsfelt og ytterdører. - Alle nødvendige beslag over og under vindauga. - Omarbeiding av avtrekkskanal innvendig langs ytterveggar.
Etablering av oppvarmingssystem i gymsal ved skole i Angvik
Entreprenør står fritt til å velge varmesystem/løsninger som passer best for dette objektet.
Skifte av gulbelegg på demensbolig i Tingvoll
På grunn av slitasje og mye gåing på hardt gulv blant personalet, ønskes 3 mm vinyl med PUR overflate i alle gulv på Vonheim. I Trøa skal det legges 2 mm Vinyl med PUR overflate. Dagsenteret som består 4 rom med skilt med foldevegg og halv vegg. Totalt 128 m2. På grunn av mye møblering må arbeidet dagsenteret deles i to med minst en dags opphold slik at møbler kan flyttes over. Dagsenteret er i daglig bruk så det forventes at arbeidet i dagsenteret prioriteres når det er påbegynt. På Vonheim skal gulvbelegget legges oppå det gamle. Renholdsavdelingen vil vaske gulvene, mens firma rubber gulvene før legging for bedre heft. I Trøa vil vaktmester fjerne gammelt gulvbelegg før legging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: