Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bergen

Nybygg av kontor, næring, hotell, kunstsenter mm i Bergen
Hegreneset ligger sentralt i Bergen havn. Reguleringsplanen omfatter 100.000 m2 næring, hvorav 30.000 m 2 er rehabilitering av eksisterende bygg på eiendommene. I tillegg ny veiadkomst, tunnel og parkeringsanlegg under bakkenivå.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 2 mfl
Fase 1 er prosjektet "S2 Wergeland" med FM Strand AS som totalentreprenør. Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Ombygg av radiohus til høyskole og nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Riving-og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Avventer politisk behandling. Omfang og byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Riving-og nybygg av barne- og ungdomsskole i Bergen
Skole spesialtilpasset for elever med autisme.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
Utvidelse av eksisterende kjøpesenter til nabohus som bygges om fra kontor til kjøpesenter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av forretning/næring på Åsane i Bergen
Ca 1500 m2 forretning/dagligvarehandel og inntil 3500 m2 næring.
Nybygg av kontor og parkeringshus på Damsgård i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm i Sandviken
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Nybygging av hotell i Bergen
Nybygging av hotell på Domkrikegaten 6, 150 rom.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av håndballhall i Arna bydel i Bergen
Ny hall med et bruttoareal på ca. 3 600 m2 som vil inneholde 2 stk. håndballflater, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Nybygg av kontor, butikk og ombygging av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Rehabilitering av Solberggården, med fire store leiligheter og næringsareal. Nytt kontorbygg på fem etasjer, med butikkareal og tre kontoretasjer. Sykkelparkering, garderobe mm.
Tilbygg/nybygg av barneskole i Bergen, trinn 2
Et byggetrinn 2 kan tilrettelegges når behovet oppstår.
Utvidelse av barnehage i Bergen
Utvidelse til 132 plasser. Totalt blir bygget ca. 1800 m2.
Nybygg av barnehage i Bergen, trinn 1
Modulbygg. 80 plasser. 1200-1300 m2.
Ombygging av hotell på Skostredet i Bergen
Påbygg av kulturhotell over Folk og Røvere i Skoskredet, ca 50 rom.
Ombygg av ekisterende bygg i Nesttun
Det skal etableres ny tannklinikk i eksisterende bygg Nesttun. Tannklinikkene i Fana skal samlokaliseres.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Totalrehabilitering av barnehage i Bergen
Bygget har et stort behov for totalrehabilitering for å sikre videre drift av barnehagen.
Nybygg av kontor på Fana, Bergen
Gnr/bnr 15/13, 570 m.fl
Nybygg av bilkluster i Ytrebygda, Bergen, trinn 1
Ca 210 mål. Totalt 50 000 kvm.
Oppgradering av sykehjem i Bergen
Det er behov for å rive gammel heis/trappehus og etablere nytt. Det må også dreneres på tomten og det er behov for generell oppgradering av innvendige overflater.
Innvendig oppgradering av skole i Bergen
Skolen kan være i bruk mens arbeidene pågår
Oppgradering av skole og gymsal på Fyllingsdalen i Bergen
Bygget har betydelig slitasje på innvendige overflater med behov for større utskifting av både gulvbelegg og innervegger. Innvendige dører er hovedsakelig eldre tredører med dårlig lydisolering som har behov for utskifting. I tilfluktsrom i kjeller under gymsalen er det registrert opptrekk av fukt fra grunnen gjennom vegger under terrengnivå.
Riving og nybygg av garderobebygg i Bergen
Rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Oppgradering av skole i Bergen
Skolen kan være i bruk mens arbeidene pågår.
Nybygg av garderobebygg i Bergen
Det er ønskelig å rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: