Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bømlo

Tilbygg av barneskole i Bømlo kommune
Tilbygg i 2 etasjer. Tilbygget skal kobles sammen med eksisterende administrasjonsbygg. I tillegg skal tidligere lærerområder omdisponeres til møterom, og mindre ombygging i første etasje. Tilbygg på ca. 470 m².

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: