Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hordaland fylke

Askøy (6)
Austevoll (1)
Austrheim (0)
Bergen (145)
Bømlo (4)
Eidfjord (2)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjell (5)
Fusa (1)
Granvin (2)
Jondal (1)
Kvam (5)
Lindås (5)
Meland (2)
Modalen (2)
Odda (4)
Os (7)
Osterøy (0)
Radøy (1)
Samnanger (0)
Stord (9)
Sund (3)
Sveio (6)
Tysnes (2)
Ullensvang (11)
Ulvik (0)
Vaksdal (4)
Voss (7)
Øygarden (1)
Nybygg av kontor, næring, hotell, kunstsenter mm i Bergen
Hegreneset ligger sentralt i Bergen havn. Reguleringsplanen omfatter 100.000 m2 næring, hvorav 30.000 m 2 er rehabilitering av eksisterende bygg på eiendommene. I tillegg ny veiadkomst, tunnel og parkeringsanlegg under bakkenivå.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Ombygg av radiohus til høyskole og nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Riving-og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av kontor- og næringsbygg i Voss
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 44729 og 255/1 mfl.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Avventer politisk behandling. Omfang og byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Riving-og nybygg av barne- og ungdomsskole i Bergen
Skole spesialtilpasset for elever med autisme.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
Utvidelse av eksisterende kjøpesenter til nabohus som bygges om fra kontor til kjøpesenter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av kontor og parkeringshus på Damsgård i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering.
Nybygg av forretning/næring på Åsane i Bergen
Ca 1500 m2 forretning/dagligvarehandel og inntil 3500 m2 næring.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm i Sandviken
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos. Modulbygg.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Nybygg av skole ved Follese og Hetlevik
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av barneskole i Os
Det skal bygges en 2-parallell barneskole på 2 etasjer og ca. 6800 m2 BRA. Nybygget skal oppføres i massivtre.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av håndballhall i Arna bydel i Bergen
Ny hall med et bruttoareal på ca. 3 600 m2 som vil inneholde 2 stk. håndballflater, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Nybygg av kontor, butikk og ombygging av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Rehabilitering av Solberggården, med fire store leiligheter og næringsareal. Nytt kontorbygg på fem etasjer, med butikkareal og tre kontoretasjer. Sykkelparkering, garderobe mm.
Tilbygg/nybygg av barneskole i Bergen, trinn 2
Et byggetrinn 2 kan tilrettelegges når behovet oppstår.
Utvidelse av barnehage i Bergen
Utvidelse til 132 plasser. Totalt blir bygget ca. 1800 m2.
Nybygg av barnehage i Bergen, trinn 1
Modulbygg. 80 plasser. 1200-1300 m2.
Nybygg av forretning i Kvinnherad
Gnr/Bnr: 83/5, 82/180 m.fl.
Ombygg av ekisterende bygg i Nesttun
Det skal etableres ny tannklinikk i eksisterende bygg Nesttun. Tannklinikkene i Fana skal samlokaliseres.
Nybygg av badeanlegg på Sveio
Svømmebasseng og behandlingsbasseng.
Utvidelse av parkeringsdekke og butikkslokaler på Osen-kvartalet i Stord, fase 1
Påbygg av kontor -og butikklokale i 1 etasje på parkeringsdekke. Nytt inngangsparti mot Bytunet og påbygg av 500-600 m2 med butikker i 2 etasjer. 2000 m2 kontor og butikker. 15 plasser i parkeringsdekket.
Nybygg av parkeringshus i Kleppestø
Ca. 1000 p-plasser i fjell.
Nybygg av flerbrukshall i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule.
Nybygg av barnehage på Bø
6 avdelinger. 108 stk barn.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: