Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hordaland fylke

Askøy (7)
Austevoll (2)
Austrheim (0)
Bergen (146)
Bømlo (4)
Eidfjord (1)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjell (6)
Fusa (1)
Granvin (2)
Jondal (1)
Kvam (5)
Lindås (6)
Meland (3)
Modalen (2)
Odda (6)
Os (8)
Osterøy (0)
Radøy (1)
Samnanger (0)
Stord (7)
Sund (4)
Sveio (5)
Tysnes (2)
Ullensvang (11)
Ulvik (0)
Vaksdal (4)
Voss (6)
Øygarden (1)
Riving av parkeringsanlegg og utvikling av bydel i Bergen
Riving av bygarasjen og nybygg av næring, boliger og luftambulansebase (totalt 150000m2 på området) samt reetablering av kanal mellom Lille og Store Lungegårdsvann.
Ombygg av radiohus til høyskole og nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Riving-og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av kontor- og næringsbygg i Voss
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 44729 og 255/1 mfl.
Nytt signalsystem på Bergensbanen, Bergen-Hønefoss
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall på Stord
Plass for 270 med mulighet for utvidelse til 360 elever.
Rehabilitering av barneskole og tilbygg av barnehage i Bergen
Rivingen innefatter riving av et tilbygg samt innvendig riving i barneskolen.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Avventer politisk behandling. Omfang og byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Riving-og nybygg av barne- og ungdomsskole i Bergen
Skole spesialtilpasset for elever med autisme.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
Utvidelse av eksisterende kjøpesenter til nabohus som bygges om fra kontor til kjøpesenter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av forretning/næring på Åsane i Bergen
Ca 1500 m2 forretning/dagligvarehandel og inntil 3500 m2 næring.
Nybygg av kontor og parkeringshus på Damsgård i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm i Sandviken
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Nybygg av skole ved Follese og Hetlevik
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av barneskole i Os
Det skal bygges en 2-parallell barneskole på 2 etasjer og ca. 6800 m2 BRA. Nybygget skal oppføres i massivtre.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Nybygg av kontor, butikk og ombygging av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Rehabilitering av Solberggården, med fire store leiligheter og næringsareal. Nytt kontorbygg på fem etasjer, med butikkareal og tre kontoretasjer. Sykkelparkering, garderobe mm.
Tilbygg/nybygg av barneskole i Bergen, trinn 2
Et byggetrinn 2 kan tilrettelegges når behovet oppstår.
Utvidelse av barnehage i Bergen
Utvidelse til 132 plasser. Totalt blir bygget ca. 1800 m2.
Nybygg av barnehage i Bergen, trinn 1
Modulbygg. 80 plasser. 1200-1300 m2.
Nybygg av forretning i Kvinnherad
Gnr/Bnr: 83/5, 82/180 m.fl.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Austevoll
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Ombygg av ekisterende bygg i Nesttun
Det skal etableres ny tannklinikk i eksisterende bygg Nesttun. Tannklinikkene i Fana skal samlokaliseres.
Nybygg av badeanlegg på Sveio
Svømmebasseng og behandlingsbasseng.
Nybygg av dagligvarebutikker i Odda
Bya: 1.700-1.800 m2 Leietaker: Coop Extra. 2-3 etasjer.
Nybygg av parkeringshus i Kleppestø
Ca. 1000 p-plasser i fjell.
Nybygg av idrettshall på Ostereidet
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av flerbrukshall i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule.
Totalrehabilitering av barnehage i Bergen
Bygget har et stort behov for totalrehabilitering for å sikre videre drift av barnehagen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: