Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lier

Utvidelse av sykehjem i Lier, fase 2
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1. 40(42) sykehjemsplasser.
Enøktiltak for etablering av varmepumpe på bygninger i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/luft eller luft/vann.
Etablering av varmepumpe på skoler i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/vann varmepumpe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: