Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Buskerud fylke

Drammen (17)
Flesberg (0)
Flå (0)
Gol (3)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (1)
Hurum (5)
Kongsberg (13)
Lier (9)
Modum (2)
Nes (2)
Ringerike (4)
Rollag (2)
Røyken (7)
Sigdal (4)
Ål (1)
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Kongsberg
Parkeringskjeller i 2 etasjer, 2 etasjer kjøpesenter og leiligheter i 3 blokker på toppen av kjøpesenteret i 4, 5 og 6 etasjer. Ca. 220 parkeringsplasser.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Torvbråten
17 klasserom. Planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2020. Gnr/bnr: 42/30, 42/68, 37/39, 37/145, 42/8, 42/6, 42/26 mfl.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Utvidelse av sykehjem i Lier, fase 2
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1. 40(42) sykehjemsplasser.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Utbygging av skole i Drammen
Nybygget skal kobles sammen med eksisterende flerbrukshall (under bygging) med en gangbro.
Ombygging/rehabilitering av bo og servicesenter i Åskollen
Prosjektet omfatter etablering av nytt Helseknutepunkt, og består av to utbygginger. Den første delen består av omgjøring av eksisterende omsorgboliger til eldre leiligheter. Etablering av uklimatisert glassgang som forbinder enhetene sammen. Nytt felleshus, aktivitetshus og veksthus.Det er lagt stor vekt på utenomhusområdet for å skape trivsel i trygge omgivelser. Adresse: Helleristningen 20-40.
Nybygg av bygg for plasskrevende handel i Gol
Tomten ligger ute for salg sammen med nabotomten Furuheim. Samlet areal er ca. 14 mål.
Nybygg av fotballhall på Åssiden i Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Oppføring av ny lakkhall, kontorbygning og overnattningsleiligheter i Modum
gnr./bnr. 25/55, 25/59, 25/58, 25/148, 23/255, 25/299 i Modum kommune. Planområdets totale størrelse er ca. 21,5 dekar.
Totalrehabilitering og ombygging av kino i Kongsberg
I tillegg skal det utvikles flere opsjoner: Tilbygg til kinoen. Koblingsbygg mellom kinoen og tilstøtende bygninger. Riving og opparbeidelse av eiendommen Nymoens Torg 5 (Andersen-gården). Etablering av nødvendig teknisk infrastruktur. Kongsberg gamle kino har et areal som skal ombygges på ca. 2000m2 BTA. Det er foreløpig antatt at nybygg ifm prosjektet kan utgjøre ca. 650m2 BTA.
Nybygg av turnhall m.m i Åros
Innendørs kunstgressbane.
Nybygg av kirkebygg/bibelsenter på Slemmestad i Røyken
Kantine for 300 stk mennesker. 38/573 m.fl.
Ombygg av bydelshus til barnehageformål i Drammen
Total innvendig ombygging av eksisterende Bydelshus, areal ca. 1500m2. BTA. Eksisterende fasader og tak beholdes.
Nybygg av brannstasjon i Hurum
Planlagt ferdigstilt i løpet av første halvdel 2021.
Enøktiltak for etablering av varmepumpe på bygninger i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/luft eller luft/vann.
Rehabilitering av klokketårn på kirke i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Mindre ombygging av herradshus i Hole
Deler av 1. etasje skal bygges om for å tilrettelegge for flere møterom og fleksible arbeidsstasjoner samt oppgraderes i overflater pga. utidsmessig interiør. Arealet som berøres omfatter inngangssoner, resepsjon, venteplass for besøkende, deler av Nav lokaler samt 2 møterom. Prosjektet gjennomføres som en mindre ombygging innvendig og vil ikke utløse søknad.
Etablering av varmepumpe på skoler i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/vann varmepumpe.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Ny heis på sykehjem i Rollag
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig beising av sykehjem i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Skifte av vinduer på barnehage i Nedre Eggedal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: