Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesodden

Nybygg av industriområde i Fagerstrand
Private utbyggere på området, dessverre ukjente for oss. Gnr/bnr 22/23, 23/83, 143, 170
Rådgivertjenester for bibliotek i Nesodden
Nesodden kommunen har til hensikt å anskaffe en mulighetsstudie om fornyings- og utviklingsmuligheter for Tangenten, med særlig fokus på hva som skal til for at Nesodden bibliotek gjenvinner plassen som et foregangsbibliotek.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: