Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Halden

Nybygg av svømmehall i Halden
I forbindelse med utvikling av ny sentrumsplan ble det skissert en visjon om en større fornyelse av Halden sentrum rundt Os. Denne visjonen inneholdt bla. en ny svømmehall.
Ombygg til kino, bibliotek og helsesenter m.m i Halden
Halden bibliotek. Frivilligsentralen i Halden. Edderkoppen gavemakeri med verksted. Kino med 3 saler. Ungdomskafè med aktiviteter . Familiens hus (Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Maurtua åpne barnehage, Jordmor, PPT, Spesialpedagogisk team, Barnevernet).
Nybygg av lokaler ved videregående skole i Halden
I forbindelse med samling av Halden VGS til en lokasjon på Porsnes skal det prosjekteres nye lokaler inne på området til eksisterende Porsnes VGS.
Ombygg av helsehus i Halden
Ombygging av 2 etasje for legevakten, kommunelegekontoret og helsekontoret. Tillbygg av inngangspart og mottak for ambulanser. Nybygg av parkeringshus, 2 etasjer.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på skole i Halden
Arbeidene går ut på å fjerne dagens ventilasjonsanlegg i bygg A-D og erstatte disse med moderne ventilasjonsanlegg med kjøling (bygg A-C). I tillegg opsjon på montering av automatisk solskjerming på utsatte fasader og VAV i klasserom. Oppvarmet bruksarealet er ca 3700 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: